Informacje

Budowa zbiornika Kąty – Myscowa ruszy w 2013 roku!

Budowa zbiornika Kąty – Myscowa na rzece Wisłoce ruszy nie wcześniej, niż w 2013 roku – potwierdził dzisiaj w Jaśle dr inż. Jerzy Grela, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Od dwóch lat inwestycja jest na etapie przygotowania wszelkich wymaganych dokumentów.

Jerzy Grela, dyrektor RZGW w Krakowie. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Jerzy Grela, dyrektor RZGW w Krakowie.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

W październiku br. Regionalna Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Krakowie opracowała kilkustronicowy dokument poświęcony planowanej inwestycji budowy zbiornika wodnego na terenie powiatu jasielskiego, który zabezpieczyłby cały region przed powodziami. W materiale uwzględniono historię całego projektu, która sięga jeszcze lat 60. ubiegłego wieku, podstawowe parametry planowanej zapory i zbiornika, dokumenty uwzględniające przedsięwzięcia inwestycyjne, szacunkowe koszty i czas realizacji zadania oraz zakres zrealizowanych do tej pory prac.

Ten zbiornik będzie pełnił dwie funkcje. Przede wszystkim będzie likwidował problem zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu jasielskiego. Rzeczywiście analizując cały region górnej Wisły wydaje się, że są najbardziej nabrzmiałe te problemy z brakiem wody do picia. Ten zbiornik, poprzez swoją funkcję wyrównawczą, czyli gromadzenie wody w okresach zmożonego przepływu wód na rzecz jej dystrybucji w okresach „niżówkowych”, będzie wpływał na to, że będzie można w oparciu o taki wyrównany przepływ budować wodociągi i zaopatrywać w wodę mieszkańców. – mówi Jerzy Grela, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, który jest głównym inwestorem budowy zbiornika.

Drugim aspektem planowanej inwestycji będzie ochrona przed powodzią poprzez zmniejszenie kulminacji wezbrań powodziowych z 390 metrów sześciennych na sekundę do 86 metrów sześciennych na sekundę, czyli do wielkości przepływu nieszkodliwego.

Dla portalu terazJaslo.pl mówi:
Jerzy Grela, dyrektor RZGW w Krakowie
(kliknij, aby posłuchać)

W rejonie Jasła spotykają się trzy rzeki: Ropa, Jasiołka i sama Wisłoka. To są rzeki, które zbierają wodę z bardzo górskich obszarów dorzeczy, które charakteryzują się tym, że są wzmożone opady i szybki spływ wód. Dopiero na jednym z tych dopływów, czyli na Ropie, mamy zbudowany zbiornik Klimkówka. Zbiornik Kąty – Myscowa byłby zbiornikiem, który ten drugi dopływ zabudowuje. – informuje Jerzy Grela.

W obecnej chwili realizacja zbiornika wodnego, który będzie zlokalizowany na terenie gmin: Nowy Żmigród i Krempna, jest na etapie przygotowywania dokumentacji. Jak podkreśla dyrektor Grela, w życie wchodzą nowe wymogi związane z ochroną środowiska i koniecznością przygotowywania raportów oddziaływania na środowisko, które skutecznie komplikują przygotowanie tego obiektu do realizacji.

Do roku 2013 jesteśmy w stanie te wszystkie prace dokumentacyjne przygotować i przeprowadzić. Wtedy dopiero będzie można mówić o rozpoczęciu tej inwestycji, wchodząc w teren. – podkreśla Grela.

Cała inwestycja ma pochłonąć ponad 930 milionów złotych. Dla porównania, budowa zbiornika retencyjnego Świnna Poręba wraz zaporą na rzece Skawie (województwo małopolskie) ma pochłonąć prawie dwukrotnie większą kwotę.

Czas dużych inwestycji hydrotechnicznych finansowanych z budżetu państwa raczej się skończył. Myślimy o kolejnej perspektywie finansowej. Chcemy przygotować ten zbiornik dokumentacyjnie do roku 2013. Natomiast kolejna perspektywa finansowa może dać nam możliwość sięgnięcia po te środki. Wtedy to będzie miało duże szanse powodzenia. W tej chwili ten zbiornik się nie zmieścił w tej perspektywie finansowej ze względu na to, że nie był do końca przygotowany. Trudno było ryzykować taką decyzję, żeby go finansować z tych pieniędzy, bo musielibyśmy zapewne oddawać je, nawet jeśli zaangażowalibyśmy w konkretne przedsięwzięcie i nie wykonali go do końca. Unia byłaby dość restrykcyjna i mogłaby nam tutaj oddawać te pieniądze. – dodaje Jerzy Grela.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie był gościem na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Jasielskiego, gdzie od początku kadencji (przypominam, że 8 grudnia mijają trzy lata od wyboru obecnego składu rady) już wielokrotnie dyskutowano na temat budowy zbiornika Kąty – Myscowa. Wystosowano też kilka wspólnych stanowisk do najwyższych władz państwowych z prośbą o przyspieszenie realizacji tego zadania.

Dyskutowaliśmy o planach i przyszłości zbiornika. Uzyskaliśmy informację, że najprawdopodobniejszym terminem rozpoczęcia inwestycji jest rok 2013. W tej chwili prowadzona jest cała procedura wynikająca z rangi tej inwestycji, czyli wszystkie uzgodnienia środowiskowe i inne. Natomiast naszym celem jest, aby lobbować za budową tego zbiornika, aby on znalazł się na liście zadań państwowych, ponieważ jest to duża inwestycja i musi być finansowana z budżetu państwa. – powiedziała Alicja Zając, przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Budowa zbiornika Kąty – Myscowa ruszy w 2013 roku!”

  1. nie róbcie ludziom złudnej nadziei bo tego chcą radni oraz inwestor którym jest RZGW kraków a nie wiadomo czy rządzący tego będą chcieli i czy w ślad za tym pujdą pieniądze!!!!