Informacje

Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

1 grudnia 2009 r. z okazji „Światowego Dnia AIDS” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle zorganizowała w Gimnazjum nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2 „II Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS” dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Celem olimpiady było:
1.Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół gimnazjalnych w tym:
– sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń HIV/AIDS
– źródeł i dróg szerzenia się wirusa HIV
– chorób przenoszonych drogą płciową
– bezpiecznych zachowań, zapobieganie zakażeniom
– opieki nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS
– psychospołecznych problemów zakażonych HIV i chorych na AIDS
– organizacji i instytucji zajmującej się problematyką HIV/AIDS w Polsce oraz na własnym terenie
2. Kształtowanie właściwych postaw młodzieży w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.
3. Lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.

W Olimpiadzie udział wzięło 5 szkół gimnazjalnych reprezentowanych przez 3 uczniów, którzy rozwiązywali test składający się z 30 pytań.

Komisja składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta oraz Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża wyłoniła zwycięzców.

I miejsce – Gimnazjum Nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58
II miejsce – Społeczne Gimnazjum w Jaśle ul. Niegłowicka 174
III miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2
IV miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle ul. Szkolna 38
V miejsce – Gimnazjum Nr 4 w Jaśle ul. P. Skargi 10

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta oraz gadżety i upominki przekazane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle.

(Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna)

SŁOWA KLUCZOWE