Informacje

Studium rozwoju miasta przyjęte w całości

Budzące wiele kontrowersji wśród mieszkańców miasta i lokalnych przedsiębiorców Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła zostało w całości przyjęte przez jasielskich radnych. Nowy dokument daje możliwość inwestorom wybudowania na terenie miasta wielkich obiektów handlowych o powierzchni powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych.

Mirosław Prucnal. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Mirosław Prucnal.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Zmiany w dotychczasowym studium rozwoju miasta dotykają głównie miejscowych przedsiębiorców. Przyjęty dokument umożliwia zewnętrznym inwestorom budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zlokalizowanych na czterech obszarach przy ulicach: Bieszczadzkiej, Lwowskiej, Piotra Skargi oraz Krakowskiej. Właściciele jasielskich firm byli rozgoryczeni, że nie ujęto ich pomysłów i potrzeb w fazie projektowania nowego studium.

Przez ostatnie półtora roku pisaliśmy różnego rodzaju pisma. Dokładnie były dwa pisma o zaproszenie do konsultacji, do debaty w sprawach gospodarczych dotyczących miasta Jasła, dotyczących handlu oraz wszystkich innych dziedzin związanych z gospodarką. Na moją wiedzę, nie zdarzyło się, żeby do takiej debaty doszło, gdzie przedsiębiorcy mogli by się oficjalnie wypowiedzieć. Bardzo żałuję, bo nie rokuje to dobrze dla naszego miasta. – mówi Mirosław Prucnal, współwłaściciel jasielskiej sieci sklepów MPM.

Przedsiębiorca przyznaje również, że jasielskie firmy obawiają się nowych inwestorów w mieście, bo nowa konkurencja będzie wiązała się ze zmniejszeniem obrotów. To z kolei pociągnie za sobą lawinę zwolnień, a w dzisiejszych czasach, gdzie wciąż odczuwane są skutki globalnego kryzysu gospodarczego, o pracę w naszym regionie nie jest łatwo.

Część firm się „zwinie”, część zmieni obszar swojej działalności. Czy to będzie lepsze, czy gorsze dla miasta, trzeba by być prorokiem. Na pewno jest to błędem, że nie zostało to omówione i skonsultowane z całością świata gospodarczego Jasła, jak i z jego mieszkańcami. – dodaje Prucnal.

Obawiamy się konkurencji z zewnątrz

Magdalena Rozbrój. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Magdalena Rozbrój.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Główne obawy przedsiębiorców związane są z planowaną budową kompleksu usługowo-handlowego, które ma powstać w Warzycach. Koszt całego kompleksu, w skład którego wejdzie hipermarket spożywczy, hipermarket budowlany, galeria handlowa oraz usługi towarzyszące ma pochłonąć blisko 60 milionów złotych.

Teren o powierzchni około 13 hektarów zostanie zagospodarowany głównie na cele handlowe z towarzyszącymi usługami. Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy dokładnie zdefiniować, co to będą za najemcy. Jeżeli inwestycja powstanie w takim kształcie, planujemy zatrudnić ponad tysiąc osób. – mówi Magdalena Rozbrój, przedstawiciel firmy Sandanks Investments, która planuje budowę kompleksu.

Są też plusy dla miasta

Zdaniem wiceburmistrza Jasła tereny, na których ma być zlokalizowana inwestycja może być w przyszłości wizytówką miasta. Wymienia również przedsięwzięcia ujęte w planach, jak Multikino, czy zaplecze sportowo-rekreacyjne, które mają być bardzo istotne dla mieszkańców.

Zostaną zagospodarowane tereny na wjeździe do miasta, które będą wizytówką dla tego miasta. Oprócz tego, że na tym terenie wejdzie ten inwestor jest też możliwość inwestowania w inwestycje drogowe. Tutaj akurat tego typu inwestycje są nam potrzebne i to zawsze można negocjować. Będą one potrzebne zarówno jednej, jak i drugiej stronie i tutaj dopatrujemy się możliwości uzbrojenia tych terenów właśnie w infrastrukturę drogową. – wymienia korzyści Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.

Z tą tezą nie zgadzają się jednak przedsiębiorcy

Duży hipermarket otwarto niedawno przy ulicy Lwowskiej. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Duży hipermarket otwarto niedawno
przy ulicy Lwowskiej.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Dwa tygodnie temu zwolniłem jedną osobę i z tego co wiem kilka osób zostało zwolnionych na mojej ulicy, na której handluję. Jeżeli zostanie wybudowany kolejny hipermarket, nie ważne czy to będzie taka czy inna działalność, to ile osób straci pracę, którzy pracują w tej chwili na terenie miasta Jasła. Czy Jasło ma być całe deptakiem, a wszystko ma się przenieść do Warzyc? Dlaczego w Moderówce się nic nie buduje? Jest tam bardzo duży plac. Dlaczego nie ma tam inwestycji, tylko wszystko się pcha do miasta, żeby nam utrudnić życie. To jest moje jedyne źródło utrzymania. Jeżeli powstaną kolejne hipermarkety, to ja emerytury nie doczekam. – powiedział Jerzy Pakuła, właściciel jednej z jasielskich firm handlowych.

Dlatego radny Andrzej Bajorek zaproponował, aby z załącznika do planowanej uchwały wykreślić punkt trzeci z rozdziału 22, mówiący o terenach wskazanych do sporządzenia mpzp oraz obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o sprzedaży powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych.

Brzmi on następująco: wskazano cztery obszary pod rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych, w oparciu o analizę skutków lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenie miasta Jasła na istniejącą sieć handlową, lokalny rynek pracy, komunikację oraz zaspokojenie potrzeb i interesów mieszkańców sporządzoną w sierpniu 2008 roku na zlecenie Urzędu Miasta. – informuje Anna Bereś, projektant warszawskiej firmy BUDPLAN, która opracowała projekt zmiany studium.

Wniosek został jednak odrzucony przez radnych.

Mieszkańcy czterech osiedli również nie zadowoleni

Marian Sobel. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Marian Sobel.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Z podjętej przez radnych uchwały o zmianie studium nie są też zadowoleni mieszkańcy czterech ulic: Mickiewicza, Szopena, Sikorskiego i Szkolnej, na których zlokalizowana ma być droga o symbolu KZ4. Obawiają się oni, że koło ich domów zostanie puszczony ruch tranzytowy w stronę Gorlic. Dlatego zaproponowali autopoprawkę do tego projektu.

Chcieliśmy prosić o poprawkę, żeby odcinek od ulicy 3-go Maja na tzw. „Pohulance” do Pektowinu zlikwidować. Reszta wszystko jest dobrze. Most będzie łączył mieszkańców Gądek z Jasłem, na osiedlu będzie ruch krążył, nic się nie zmieni. Nawet na ten maleńki odcinek nie uzyskaliśmy prawa do oficjalnego zaprezentowania tej autopoprawki. To jest dla mnie niezrozumiałe całkowicie. – mówi Marian Sobel, mieszkaniec Jasła.

Jednocześnie podkreśla, że mieszkańcy nie czują się jeszcze przegrani. Planują wykorzystać artykuł 28 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i zaskarżyć decyzję radnych do wojewody podkarpackiego.

Oni reprezentują mieszkańców osiedla, oni składali ślubowanie, że będą reprezentować ich interesy, a w tym głosowaniu tak się ułożyła arytmetyka głosowania. Chcę oświadczyć, że skorzystamy w całości z art. 28 i zaskarżymy od razu tę uchwałę, która została podjęta, zarzucając podstawowe naruszenie artykułu 11 o sposobie i powiadomieniu mieszkańców o całokształcie tych zagadnień. Ubolewam, ale to jeszcze nie koniec legislacji dlatego, że dobro powinno zwyciężyć. – dodaje Sobel.

Ostatecznie dziewięcioma głosami „za”, ośmioma „przeciw” i dwoma „wstrzymującymi się”, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła zostało przyjęte przez radnych w całości. Jak głosowali poszczególni radni:
Za: Zbigniew Balik, Andrzej Dybaś, Zdzisław Dziedzic, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Józef Kędrek, Henryk Rak, Andrzej Trzop, Stanisław Zając s. Mieczysława
Przeciw: Andrzej Bajorek, Marek Barański, Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Piotr Kołodziej, Roman Kościow, Tadeusz Stachaczyński, Leszek Znamirowski
Wstrzymało się: Wiesław Hap, Stanisław Zając s. Antoniego

Nowe studium rozwoju miasta określa głównie: przebieg obwodnicy północnej miasta Jasła wraz z korektą wewnętrznego układu komunikacyjnego, rozmieszczenie na terenie miasta obiektów handlowych o powierzchni powyżej dwóch tysięcy metrów kwadratowych sprzedaży, wprowadzenia granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, wyznaczenia obszarów zalewowych oraz zmiany przeznaczenia terenów, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

* * *

Na dzisiejszej sesji radni miejscy przyjęli również uchwały o zmianach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła dla obszarów: „Dzielnica Przemysłowo – Składowa część Północno – Wschodnia”, „Warzyce I nr 38” oraz przystąpienia do sporządzenia planu dla obszaru Śródmieścia.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Studium rozwoju miasta przyjęte w całości”

 1. … do korek@ – znane porzekadło mówi:”Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”. Szkoła szkołom a praktyka praktykom, czy tak jakoś (ć).

 2. Władza zamiast wstrzymać się z decyzją i te cenne grunty grunty przeznaczyć pod przemysł, produkcję, która rzeczywiście wspomoże nasz rynek pracy, postawiła na firmę której cele i intencje nie są przez nikogo zweryfikowane,obiecywać każdy może, już to widzę jak tam będzie ośrodek sportowy, tylko puknąć sobie w głowę.
  Dobrze więc jeśli wy tak robicie przeciw miastu, to my zrobimy tak samo przeciw wam gdy przyjdą wybory- a czas szybko leci.

 3. Piwo :\)Bez obrazy. Tęmpyś chyba ,zdjęć nigdy nie robiłeś ale to szczegół .Wejdź w neta i poczytaj na temat fotografowania a potem się publicznie wypowiadaj!

 4. zdjęcia na tym portalu są jakoś dziwnie zawsze pijane. Ciekawe ci pije ich fotograf? :-)))

 5. Byłem na balkonie w czasie kiedy obradowali nasi radni. To co zostało zatwierdzone woła o pomstę do nieba.
  Firma która to PRAWDOPODOBNIE bedzie „budować” tzw. kompleks handlowy jest z anglii i jej kapitałem założycielskim jest kwota 50 tysięcy złotych,działają na terenie Polski od 2006 i nie ma ANI JEDNEJ ZAKOŃCZONEJ INWESTYCJI !!!!!LUDZIE !!! Opamiętajcie się. Myslicie ,że wybudują NAM multikino,basen,kregielnię,park rozrywki czy inne tzw. gruszki na wierzbie ?? Jeżeli wybudują cokolwiek to będzie to przeznaczone na hipermarket spozywczy albo budowlany czy też jakieś centrum ogrodnicze. A wszystko po to aby jak najszybciej zgarnąć kasę z ludzi i się zwinąć. A Prucnal nie boi się tylko o siebie a o innych handlujących w Jaśle i chwała mu za to, bo gdyby nie on to nikt by o niczym nie wiedział i nasza władza zrobiłaby to co zrobiła „po cichu”. Most na Gądki jest potrzebny ale bez łączenia go z rafinerią !!! Najlepiej obstawić samochodami wszystkie drogi i na rowerze już nie będzie gdzie pojeździć. Do wyborów już nie daleko i wtedy pokażemy „jaśnie nam panującym” gdzie ich miejsce!!! A galeria na Jana Pawła rozbuduje się wzdłuż Piotra Skargi i budynek RUCH będzie wchłonięty przez drugą część galerii. Tylko „pozazdrościć” sąsiectwa mieszkających tam ludzi.Jeszcze tyko parę domów wyburzyć i już galeria będzie sięgać do Śniadeckich.Wspomnicie moje słowa !!

 6. Zbigniew Balik, Andrzej Dybaś, Zdzisław Dziedzic, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Józef Kędrek, Henryk Rak, Andrzej Trzop, Stanisław Zając s. Mieczysława zapamiętajcie ten moment władzy, bo za parę lat będziecie siedzieć W KAUFLANDZIE na kasach dadzą wam pieluchę,żebyście do wc nie musieli wychodzić i 15 minut przerwy na 11 godzin pracy, OTO CO NA JASŁO SPROWADZACIE!

 7. decyzja o możliwości umiejscowienia hipermarketu na Skargi jest absurdem. Chyba że miasto wybuduje tam dwupasmówkę,, albo utoniemy w korkach.