Informacje

W poniedziałek dyskusja nad przyszłorocznym budżetem miasta

Jasielscy radni będą debatować jutro nad przyjęciem budżetu miasta na 2010 rok.

Fot. archiwum terazJaslo.pl
Fot. archiwum terazJaslo.pl

W planowanym porządku obrad przewidziane są następujące punkty: przedstawienie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jasła na 2010 rok; przedstawienie opinii i wniosków burmistrza miasta Jasła, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Komisji Rady Miejskiej Jasła do projektu uchwały; dyskusja i zgłaszanie wniosków do projektu uchwały; przedstawienie przez Komisję Finansowo – Budżetową RMJ zbiorczej opinii na temat wszystkich zgłoszonych wniosków, które spełniały wymagania określone w § 81 ust. 4 Statutu Miasta Jasła; podjęcie przez radnych decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków i uchwalenie budżetu.

Sesja budżetowa została podzielona na dwie części. Kolejna odbędzie się tuż po świętach, w poniedziałek (28 grudnia). Początek obrad o godzinie 9.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE