Kultura | rozrywka | edukacja

Kwesta zakończona – zebrano ponad 13 tysięcy złotych

13 229,97 zł przyniosła kwesta uliczna w Jaśle, którą w pierwszą niedzielę stycznia (3 bm.) rozpoczęła się kolejna, trzynasta już akcja charytatywna Noworoczny Dar, w tym roku przebiegająca pod hasłem „Dobrzy ludzie są szczęśliwi”. Podczas akcji organizowanej tradycyjnie przez Jasielski Dom Kultury i parafię oo. Franciszkanów zbierane są fundusze na wsparcie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Fot. Jasielski Dom Kultury
Fot. Jasielski Dom Kultury

W tym roku na ulice miasta wyszło 140 kwestariuszy, uczniów jasielskich szkół, którzy od godz. 7 do 18.30 zbierali wolne datki do specjalnie oznakowanych puszek. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane szpitalowi na zakup niezbędnego sprzętu.

Zbiórka uliczna, to – jak zwykle – nie koniec akcji Noworoczny Dar. Ci, którzy chcą wesprzeć jasielski szpital, a nie uczynili tego w niedzielę, mogą wpłacać pieniądze na konto udostępnione specjalnie w tym celu przez miejscową parafię ojców franciszkanów. Datki zbierane będą także podczas prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży, które odbędą się w Jasielskim Domu Kultury. We wtorek (5 bm.) na scenie JDK wystąpią przedszkolaki, dzień później – uczniowie szkół podstawowych, 12 stycznia – gimnazjaliści, 13 – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Koncert finałowy został zaplanowany na 15 stycznia. Wtedy też zostanie podana ostatecznie zebrana kwota.

Akcja Noworoczny Dar prowadzona jest w Jaśle już po raz 13 i wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Chętnie zgłasza się młodzież do kwestowania i nigdy nie brakuje ludzi dobrej woli, którzy ofiarowują pieniądze dla swojego szpitala. Przez 12 lat podczas Noworocznego Daru, który na ogół trwał miesiąc, zbierano różne kwoty od 16 do 33 tys. zł.

Numer konta, na które przyjmowane są wpłaty na Noworoczny Dar: Bank PKO S.A. I Oddział Jasło: 75124023371111000037403607

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE