Informacje

Miasto Jasło jest ”Przyjazną Gminą”

Kapituła Programu ”Przyjazna Gmina” wraz z organizatorem Forum Biznesu, 20 stycznia br., przyznała tytuł ”Przyjazna Gmina 2009 dla Miasta Jasła” w kategorii Miasto o charakterze przemysłowo-handlowym.

Otwarcie targów. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. Urząd Miasta Jasła

Ogólnopolski Program “Przyjazna Gmina” ma na celu wyłonienie najlepszych Gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję Gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.

Kapituła uznała, że Jasło jest otwarte dla poszukujących dogodnego miejsca dla lokalizacji swoich inwestycji, czy pragnących założyć własną działalność. Na terenach, należących do Lotos Jasło S.A., ZTS ”Gamrat” S.A. oraz na obszarze Warzyc, funkcjonuje podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wislosan. Dodatkowo Miasto Jasło dysponuje również własnymi terenami inwestycyjnymi dla przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej, produkcji, usług komercyjnych i publicznych, a jedna z działek jest laureatem konkursu ”Grunt na medal”.

Organizatorzy docenili również to, że potencjalni inwestorzy zainteresowani ofertą miasta, otrzymywali i będą otrzymywać pomoc oraz szczegółową odpowiedź na wszystkie zadawane pytania, byli i będą zapraszani do odwiedzenia naszego Miasta, celem szczegółowego zapoznania się z jego walorami i możliwościami lokowania nowych inwestycji.

Zdobyty tytuł ”Przyjazna Gmina” jest potwierdzeniem naszej aktywności w tworzeniu dobrego, sprzyjającego klimatu dla rozwoju biznesu. Posługiwanie się nim przez Miasto Jasło będzie dodatkowym atutem w rozmowach z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, poszukującymi miejsca pod lokalizację swojego zakładu. Sądzę, że każdy inwestor pragnie przyjaznego miejsca na ziemi pod rozwój swojej działalności, a Jasło właśnie takim miejsce jest i ten tytuł to potwierdza. – mówi z dumą burmistrz Maria Kurowska.

W roku 2008 zostało wydanych 127 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również zrealizowanych zostało 175 inwestycji na terenie gminy do marca 2009 roku. Urząd Miasta podjął prace zmierzające do usystematyzowania dostępnych na terenie miasta ofert inwestycyjnych, w tym ofert zakładów funkcjonujących w Strefie Ekonomicznej i wydał Katalog Firm. Ciągle też pracuje się nad planami przestrzennymi umożliwiającymi rozwój działalności gospodarczej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE