Informacje

Senator Zając apeluje do samorządowców o przywrócenie połączeń kolejowych

Senator ziemi jasielskiej wyraził zaniepokojenie w sprawie zawieszenia przewozów pasażerskich na trasie Jasło-Zagórz oraz dalej w stronę granicy ze Słowacją. Zdaniem Stanisława Zająca będzie to miało negatywne skutki w naszym regionie.

Stanisław Zając, senator RP. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Stanisław Zając, senator RP.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Nawet kilkaset osób może stracić pracę w związku z zawieszeniem przez samorząd województwa połączenia kolejowego, biegnącego od Jasła poprzez Krosno, Sanok, aż do Zagórza. Zagrożoną bezrobociem grupę stanowią pracownicy przewozów regionalnych. Pozostała grupa to osoby zajmujące się m.in. obsługą torów oraz dworców kolejowych.

Często podnosi się argument o atrakcyjności turystycznej południowej części województwa podkarpackiego z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i turystycznych okolic Jasła. Utrzymanie takiego rozwiązania w znacznym stopniu utrudni możliwość komunikacyjną zwłaszcza dla osób, które chciałyby przyjechać w okolice Jasła, Krosna, Sanoka i Zagórza a dalej w Bieszczady. – podkreśla Stanisław Zając.

Zlikwidowane kursy pociągów doprowadzą do degradacji dworców kolejowych wraz z całą przylegającą infrastrukturą techniczną. Zmiana spowoduje również marginalizację węzła kolejowego Jasło-Zagórz, czego następstwem będzie utrudniona komunikacja między pozostałymi ośrodkami Podkarpackiego Trójmiasta: Krosnem oraz Sanokiem.

W sytuacji kiedy aktualną staje się sprawa modernizacji linii kolejowej na trasie Rzeszów – Jasło nie do pomyślenia jest zawieszenie kursów przewozów pasażerskich na trasie Jasło – Zagórz, Zagórz – Łupków. Takie rozwiązanie prowadzi do całkowitej degradacji newralgicznego do niedawna węzła kolejowego w Jaśle. – mówi Zając.

W związku z licznymi interwencjami ze strony mieszkańców województwa podkarpackiego, przedstawicieli kolejowych związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych, Stanisław Zając wystosował pismo do marszałka województwa Zygmunta Cholewińskiego i wicemarszałka Bogdana Rzońcy z prośbą o interwencję w tej sprawie. Wyraził jednocześnie zdecydowany sprzeciw wobec takiego rozwiązania, które nie wpisuje się w strategię rozwoju naszego województwa.

Podkreślić należy, że istotna jest dbałość o rozwój całego województwa, w tym również południowej jego części, z uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych. – podkreślił.

W przesłanym do naszej redakcji piśmie senator Zając oświadczył, że jest gotów włączyć się w działania samorządu województwa podkarpackiego zmierzające do utrzymania przewozów regionalnych w tej części województwa podkarpackiego i zapobieżeniu degradacji infrastruktury kolejowej.

W zaistniałej sytuacji proszę lokalne samorządy o wyrażenie stanowiska w tej sprawie, które wnikliwie winien rozważyć zarówno samorząd województwa podkarpackiego, jak i spółka Przewozy Regionalne w Warszawie. – dodaje Stanisław Zając.

Stanowisko w tej sprawie podjęły w poniedziałek na nadzwyczajnych posiedzeniach rady: miasta Jasła i powiatu jasielskiego.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE