Informacje

Radni powiatowi i miejscy mają przekazać środki na budowę drogi dojazdowej do „Karpackiej Troi”

W czwartek odbędą się posiedzenia Rady Miasta oraz Rady Powiatu, podczas których radni mają głosować nad uchwałami w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Jasło z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy.

Jako pierwsi będą obradować radni powiatowi. Przewodnicząca Alicja Zając zwołała XLIV sesję na godzinę 13. W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Jasło z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy” oraz zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 r.

Rada Powiatu Jasielskiego zapozna się również ze sprawozdaniem Starosty Jasielskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

O godzinie 14 rozpocznie się z kolei wyjazdowa LIX Sesja Rady Miasta Jasła. Radni będą podejmować uchwałę o przekazaniu środków na budowę drogi dojazdowej do skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w samym centrum tego przedsięwzięcia.

W planie jest też przyjęcie dwóch innych uchwał w sprawie: zmiany budżetu miasta Jasła na 2010 rok oraz przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE