Informacje

Stanowisko Rady Powiatu ws. zawieszenia przewozów pasażerskich na kolei

Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle, w którym Rada wyraża zaniepokojenie w związku z zawieszeniem od 01 stycznia 2010 r. przewozów pasażerskich na liniach Jasło – Zagórz i Zagórz – Łupków.

Stanowisko podjęto na dzisiejszej (11 stycznia 2010 r.) XLIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle. W głosowaniu 20 radnych było za przyjęciem stanowiska a jeden wstrzymał się od głosu. Żaden z radnych nie głosował przeciw podjęciu w/w stanowiska.

Jasło, 11 stycznia 2010 r.

Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle

Starostwo Powiatowe w Jaśle. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Starostwo Powiatowe w Jaśle.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Rada Powiatu w Jaśle wyraża zaniepokojenie w związku z zawieszeniem od 01 stycznia 2010 r. przewozów pasażerskich na liniach Jasło – Zagórz i Zagórz – Łupków.

Negatywną konsekwencją zawieszenia przewozów jest brak komunikacji kolejowej pomiędzy Jasłem, Krosnem i Sanokiem – dużymi ośrodkami miejskimi w południowej części województwa podkarpackiego.

Zdecydowanie pogorszy się sposób komunikacji co stanowić będzie znaczne utrudnienie dla osób dojeżdżających do pracy, a trzeba pamiętać, że dla wielu osób z Zagórza, Jasła, Krosna, Sanoka jest to podstawowa forma codziennej komunikacji.

Zaistniała sytuacja rodzi szczególnie niebezpieczne konsekwencje dla kolejowego węzła w Jaśle. Istnieje uzasadniona obawa, że ulegnie on dalszej degradacji, a co za tym idzie likwidacji. Podobne zagrożenia dotyczą dużych stacji kolejowych jak Krosno, Sanok i Zagórz.

Ważnym argumentem przemawiającym za utrzymaniem przewozów na tych liniach jest dostępność turystyczna do południowej części naszego województwa – Beskidu Niskiego i dalej Bieszczadów. Jednym z priorytetów samorządu wojewódzkiego jest zrównoważony rozwój wszystkich części województwa, a tego rodzaju decyzje są sprzeczne z tą zasadą.

Mając powyższe na uwadze Rada Powiatu w Jaśle zwraca się do Zarządu Województwa Podkarpackiego o rozważenie możliwości przywrócenia komunikacji na trasie Jasło – Zagórz, Zagórz – Łupków.

Alicja Zając
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Jaśle

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE