Informacje

Stanowisko Rady Miejskiej ws. zawieszenia przewozów pasażerskich na kolei

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jasła, podczas której Radni Miejscy przyjęli stanowisko w sprawie likwidacji przez Przewozy Regionalne Sp. Z o.o. od 01.01.2010 r. kolejowych przewozów pasażerskich na linii 108 Stróże ─ Krościenko na odcinku Jasło ─ Zagórz.

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ JASŁA

Fot. archiwum terazJaslo.pl
Fot. archiwum terazJaslo.pl

Rada Miejska Jasła wyraża protest i dezaprobatę w związku z likwidacją przez Przewozy Regionalne Sp. Z o.o. od 01.01.2010r. kolejowych przewozów pasażerskich na linii 108 Stróże ─ Krościenko na odcinku Jasło ─ Zagórz.

Organizowanie i finansowanie kolejowych przewozów regionalnych z mocy ustawy należy do obowiązków samorządu wojewódzkiego, którego celem powinno być zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju regionu jak również zabezpieczenie dostępności komunikacyjnej dla osób o niskich dochodach. Od wielu lat brak działań ze strony zarządzających liniami kolejowymi Podkarpacia tj. PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w kierunku pozyskania środków, w tym z UE ograniczają dostępność do kolejowych przewozów towarowych, pasażerskich mieszkańcom miast: Gorlic, Jasła, Krosna, Sanoka oraz innych gmin położonych wzdłuż tej linii jak również Bieszczad i Beskidu Niskiego. Działania te są szkodliwe i zmierzają do degradacji i marginalizacji regionu.

Zaprzestanie przewozów na linii 108 Stróże ─ Krościenko na odcinku Jasło – Zagórz, spowodowało ograniczenie dostępności inwestycyjnej dla powiatów gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego.

Jednym z celów Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ─ 2020r., jest „(…)utrzymanie komunikacji kolejowej na wszystkich czynnych liniach kolejowych(…)”. Ten bardzo ważny szlak komunikacyjny, na którym w tej chwili zostały zawieszone przewozy pasażerskie, miał i musi mieć bardzo istotne znaczenie o charakterze ponadregionalnym. Szlak ten łączy nasz region z Ukrainą i Słowacją poprzez Krościenko i Łupków.

Rada Miejska Jasła zwraca się z żądaniem do Zarządu Przewozy Regionalne Sp. Z o.o., Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Sejmiku Województwa Podkarpackiego o zachowanie połączeń kolejowych, oraz podjęcie prac projektowych zmierzających do modernizacji linii 108 Stróże ─ Krościenko.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE