Informacje

W powiecie jasielskim jest bezpiecznie

Powiat jasielski to wciąż jeden z bezpieczniejszych w województwie podkarpackim. W minionym roku policjanci wykryli i zatrzymali sprawców blisko 80 % przestępstw. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, czyli tych najbardziej dokuczliwych społecznie.

Fot. archiwum terazJaslo.pl
Fot. archiwum terazJaslo.pl

W 2009 r. na terenie powiatu jasielskiego stwierdzono 1.650 przestępstw i było ich mniej o 158 niż w 2008 r. Ograniczono również przestępczość w największym stopniu szkodliwą społecznie – przestępczość o charakterze kryminalnym. Czynów tej kategorii odnotowano o 97 mniej.

Taka liczba przestępstw dała korzystny tzw. wskaźnik zagrożenia, który informuje o tym ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców. Dla powiatu jasielskiego wskaźnik ten wyniósł 143,9 – zdecydowanie poniżej średniej dla całego Podkarpacia która wyniosła 184,3 przestępstwa. Ten poziom świadczy o tym, że ludność powiatu jasielskiego jest w niższym stopniu zagrożona przestępczością, aniżeli mieszkańcy większości powiatów naszego województwa.

W minionym roku jasielska Policja odnotowała spadek w wielu kategoriach przestępstw, i co najważniejsze tych, które uważa się, że są najbardziej dolegliwe. Było m.in.:
– 43,5 % mniej przestępstw rozbójniczych,
– 6,8 % mniej włamań,
– 20,5 % mniej kradzieży,
– 27,0 % mniej uszkodzeń rzeczy.

Najwięcej przestępstw popełnionych zostało w Jaśle. W mieście stwierdzono 845, a więc 51 % wszystkich przestępstw. Przy czym, w porównaniu do 2008 roku ograniczono ich liczbę na tym terenie o 11,7 % .

W 2009 r. skuteczność wykrywcza jasielskiej jednostki była najwyższa w ciągu minionych sześciu lat i wyższa prawie o 7 % od średniego wyniku wszystkich jednostek w województwie. Policjanci wykryli 79, 3 % przestępstw.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE