Kultura | rozrywka | edukacja

Zafascynowany kulturą pogórzańskiej wsi z okolic Jasła

Karol Brej już od czterdziestu lat specjalizuje się w rzeźbie w drewnie i glinie. Inspiracją dla jego twórczości jest kultura pogórzańskiej wsi. Jest właściwie jedynym w powiecie jasielskim twórcą ludowym, uznanym oficjalnie przed ministerstwo kultury. Na swoim koncie ma udział w kilkunastu wystawach sztuki ludowej. Muzeum Regionalne w Jaśle przygotowało jego indywidualną ekspozycję. Z twórczością jasielskiego rzeźbiarza samouka będzie można się zapoznać do połowy marca br.

Karol Brej. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Karol Brej, twórca ludowy.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Do najbardziej znanych prac Karola Breja należą tradycyjne szopki bożonarodzeniowe wykonane w drewnie oraz szopki ceramiczne. Artysta stosuje też rzadką jak dla naszego regionu technikę rzeźbienia figurek przedstawiających świętych, kolędników czy dawne zawody. Najpierw powstaje ogólny zarys postaci z gliny, która następnie pokrywana jest barwną glazurą i wypalana w piecu. Następnie nadaje całej bryle wyraz artystyczny, dopracowując z niezwykłą pieczołowitością każdy detal.

Są tu również przedstawione ginące zawody. Jest rzeźba przedstawiająca człowieka, który ostrzy noże. Kiedyś po wsiach tacy wędrowali. Są pokazane pary taneczne w tradycyjnych strojach pogórzańskich. Jest na przykład figurka dziewczyny, która się nazywa sobótka. Zwyczaj ten jest związany z nocą świętojańską. On właśnie taką dziewczynę z wiankiem na głowie też przedstawił. Także w tych rzeźbach jest odzwierciedlone jego dzieciństwo, pewne wspomnienia z czasów młodości. – opowiada Alfred Sepioł, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Na wystawie udało się zgromadzić ponad sto prac, które stanowią własność jasielskiego muzeum oraz samego artysty.

Otrzymaliśmy zapewnienie, że po tej wystawie jakieś prace, które są obecnie własnością pana Karola, również do naszego muzeum trafią. Nasza kolekcja jego prac powiększy się. – cieszy się Alfred Sepioł.

Dyrektor jasielskiego muzeum podkreśla, że twórczość Karola Breja jest ewenementem w skali naszego powiatu. Jest amatorem i samoukiem, a inspiracją jego twórczości jest kultura wsi pogórzańskiej z okolic Jasła, gdzie się wychowywał.

Pomimo tego, że od lat 50. mieszka w Jaśle, to jednak żyje swoją młodością. Żyje tym wszystkim, co jest związane z kulturą ludową wsi Dobrynia, z której on pochodzi. Jest to człowiek, który nawet gdy mówi, używa bardzo często gwary i to też dodaje pewnego kolorytu jego wypowiedziom. To jest obecnie bardzo rzadkie, ponieważ gwara na naszych oczach, ta tradycyjna gwara pogórzańska, ginie. – mówi Sepioł.

Oprócz tradycyjnego rzeźbiarstwa, Karol Brej jest też lutnikiem amatorem. Wykonuje skrzypce, gęśle, fujarki z drewna. Robi też gwizdki oraz okaryny z gliny, czyli instrumenty ludowe, które właściwie powoli znikają z naszego krajobrazu muzycznego.

Ja się cieszę, że my w muzeum posiadamy tego typu eksponaty. – podkreśla dyrektor.

Artysta ma na swoim artystycznym koncie udział w wielu konkursach i wystawach ludowej twórczości plastycznej. Jego prace możemy odnaleźć w kolekcjach etnograficznych wielu muzeów w Polsce. Ma też wiele nagród i wyróżnień, głównie w przeglądach rzeźby ludowej oraz konkursach plastyki nieprofesjonalnej.

Myśmy zorganizowali kilka czy kilkanaście wystaw w naszym muzeum, gdzie były prace pana Karola, ale także innych twórców, którzy w naszym regionie działają. Jest to pierwsza wystawa indywidualna. On nigdy nie miał w Jaśle, ani gdziekolwiek w innym miejscu jakiejś indywidualnej wystawy. – mówi Alfred Sepioł.

Wystawa będzie czynna w jasielskim Muzeum Regionalnym do połowy marca br. – Także będzie czas, aby osoby, które są zainteresowane twórczością ludową obejrzały te eksponaty. Bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzania naszego muzeum. – zachęca Sepioł.

Karol Brej (rocznik 1927) urodził się w Dobryni w gminie Dębowiec. Swoje dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnej wsi. Uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej. Po odbyciu trzyletniej służby wojskowej, na początku lat 50. przeprowadził się do Jasła, gdzie podjął pracę w piekarni, uzyskując kolejno stopnie czeladnika i mistrza piekarskiego. W 1958 roku rozpoczął pracę w Państwowej Komunikacji Samochodowej w Jaśle, pracując najpierw na stanowisku konduktora, a następnie klasyfikatora ogumienia i referenta. W 1982 roku przeszedł na emeryturę.

Swoje pierwsze prace zaprezentował w 1968 roku podczas wystawy zorganizowanej w Jasielskim Domu Kultury. W 1986 roku został uznany oficjalnie przez Ministerstwo Kultury za twórcę ludowego. Dwa lata później nagrodzono go Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2000 roku otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE