Sport | rekreacja | turystyka

XIX Memoriał Stanisława Barabasza (zapowiedź)

W ostatnią sobotę stycznia (30 bm.) na stoku narciarskim w Chyrowej koło Dukli odbędzie się XIX Memoriał Stanisława Barabasza w zawodach narciarskich. Honorowy patronat nad imprezą organizowaną przez Międzyszkolny Klub Narciarski Jasło objął Zarząd Powiatu Jasielskiego.

Zapowiedź imprezy

Prawo startu w zawodach mają narciarze zgłoszeni przez macierzyste szkoły, kluby sportowe oraz uczestnicy indywidualni. Zawodników obowiązuje wpisowe w wysokości 25 zł. od osoby. Wpisowe należy wpłacić na nr konta klubu 20124023371111000037393054 z dopiskiem „XIX Memoriał Stanisława Barabasza”. Listę zawodników (imienne zgłoszenia z podaniem daty urodzenia zawodnika, nazwę jednostki zgłaszającej) wraz z kopią wpisowego należy przesłać na adres mailowy: mkn-jaslo@o2.pl lub faxem pod numer (013) 448 23 65, do dnia 26 stycznia włącznie.

Podczas zawodów prowadzone będą dwie klasyfikacje: indywidualna oraz drużynowa. Uczestnicy zostaną podzieleni na pięć kategorii wiekowych tj. dziesięć grup z podziałem ze względu na płeć. Dla zwycięzców w poszczególnych grupach przewidziane są medale i dyplomy. Zwycięscy w punktacji drużynowej od I do III miejsca otrzymają puchary. Natomiast po ceremonii dekoracji zawodników odbędzie się losowanie nagród.

Program zawodów:
7:00 – 7:30 weryfikacja zgłoszeń
7:30 – 8:50 oglądanie trasy
8:00 start pierwszego zawodnika
Drugi przejazd bezpośrednio po pierwszym
13:00 ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, medali, nagród i pucharów

Celem zawodów narciarskich w konkurencjach alpejskich – XIX Memoriału Stanisława Barabasza jest promowanie pozytywnego wizerunku Jasła i powiatu jasielskiego, popularyzacja narciarstwa alpejskiego, współzawodnictwo sportowe i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży oraz integracja miłośników narciarstwa alpejskiego.

Szczegółowe informacje na temat zawodów znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Międzyszkolnego Klubu Narciarskiego (www.ski.rjs.pl) oraz pod numerami telefonów: 509 587 167 lub 604 475 515. Można też pisać na adres elektroniczny klubu: mkn-jaslo@o2.pl. O stoku narciarskim w Chyrowej: www.chyrowaski.pl.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE