Kultura | rozrywka | edukacja

ABC instrumentu

Już po raz drugi podczas ferii zimowych, dzieci i młodzież szkolna mogły poznać tajniki nauki gry na gitarze i na fortepianie. Podobnie jak w roku ubiegłym ta propozycja spędzeni a wolnego czasu spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Warsztaty muzyczne w JDK. Fot. Jasielski Dom Kultury
Fot. Jasielski Dom Kultury

W zajęciach prowadzonych przez Wojciecha Nowickiego, instruktora muzyki w Jasielskim Domu kultury, brało udział średnio po 15 osób dziennie. To bardzo dużo zważywszy na to, że instruktor założył sobie, i zrealizował, ambitny plan, żeby z każdym z młodych ludzi pracować indywidualnie. Program obejmował naukę podstaw gry na gitarze i na fortepianie. Była i praktyka i teoria; – była technika trzymania gitary, poznawanie nut na pięciolinii, ćwiczenia na rozciąganie lewej ręki i władność manualną prawej – mówi Wojciech Nowicki. Przekrój wiekowy uczestników był od przedszkola po gimnazjum. Jednak na pytanie, który z początkujących muzyków zapowiada się najbardziej obiecująco, Nowicki odpowiada bez wahania; Kacper Janiga. – Ćwiczyliśmy tzw. plamy dźwiękowe. Polega to na uderzaniu całą ręką w klawiaturę, a drugą uderza się trójdźwięk durowy albo molowy. Dźwięki zgrywają się ze sobą i trzeba uchem je wychwycić i nazwać, Kacper trafiał bezbłędnie za każdym razem – mówi z podziwem Nowicki. A dodać trzeba, że to właśnie 5 – letni Kacper był najmłodszym uczestnikiem zajęć muzycznych w tym roku, wywiad z nim ukaże się w najnowszym Obiektywie Jasielskim.

Udział w trzydniowych zajęciach to na pewno za mało, żeby posiąść choćby podstawy gry na instrumencie, ale to wystarczająco długo, by uczestnik zajęć przekonał się, czy go ten instrument pociąga, czy chce się nauce gry na nim poświęcić w przyszłości. Zajęcia kontynuowane będą w kolejnych latach.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE