Informacje

Bezpłatne szkolenie – Fundusz Wyszehradzki (zaproszenie)

Urząd Miasta Jasła zaprasza na prezentację Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego połączoną ze szkoleniem dotyczącym możliwości korzystania ze środków Funduszu.

Celem Funduszu, utworzonego w 2000 roku przez rząd Polski, republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier, jest finansowe wspieranie projektów z dziedziny kultury, nauki, edukacji, wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej i promocji turystyki z udziałem podmiotów ze wspomnianych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Fundusz, decyzją premierów z czerwca ub. r., będzie dysponował budżetem w wysokości 6 mln Euro na rok 2010. Środki te zostaną rozdzielone w postaci grantów i stypendiów, kierowanych do samorządów i podległych im instytucji, organizacji pozarządowych, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych i naukowych, klubów, szkół wszystkich typów i poziomów, studentów, naukowców i artystów oraz przedstawicieli mediów. W roku 2010 Fundusz udzieli wsparcia dla ok. 400 projektów oraz przyzna ok. 200 rocznych bądź semestralnych stypendiów.

Więcej informacji można uzyskać, podczas szkolenia organizowanego przez Urząd Miasta w Jaśle w 26.02.2010 r. Zainteresowanych ofertą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, zapraszamy, na godz. 12.00, do Urzędu Miasta Jasła, sala 102. Zgłoszenia udziału należy nadsyłać na adres e-mail: rzecznik@um.jaslo.pl lub telefonicznie pod numerem 013 44 86 315 do dnia 23.02.2010 r.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE