Informacje

Radni z Komisji Rewizyjnej RM doniosą do prokuratury na burmistrza Jasła

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Jasła przedstawiła roczne sprawozdanie ze swojej działalności za 2009 rok. W ubiegłym roku pod lupą radnych znalazły się m.in. miejskie inwestycje, Stary Cmentarz, gminny program ochrony zabytków oraz budowa południowej pierzei rynku. W raporcie pokontrolnym komisja wykazała szereg nieprawidłowości. W jednym z punktów chce zgłosić do prokuratury podejrzenie popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta Jasła.

Maria Kurowska. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Komisja Rewizyjna RMJ chce złożyć doniesienie
do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez
burmistrza Jasła Marię Kurowską.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Według członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła do nieprawidłowości ze strony burmistrza Jasła Marii Kurowskiej miało dojść przy wykonaniu i rozliczeniu wykonania nakładki asfaltowej na prywatnych działkach na osiedlu Górka Klasztorna. 33 metry kwadratowe asfaltu, które nie zostały wykorzystane w innym zaplanowanym miejscu ze względu na położenie wzdłuż skarpy, zostało wyłożone na gruntach nie należących do gminy miejskiej.

Czego się boimy? Czy coś jest do ukrycia? – pytał Krzysztof Czeluśniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMJ.

Nic tu do ukrycia nie było, nie ma i nie będzie. Nie jeden raz mówiłam, że urząd jest przejrzysty i wszystko jest jawne. – tłumaczyła się pani burmistrz.

Burmistrz Jasła odpierała zarzuty o niegospodarności. – Proszę mi powiedzieć, co wniosły dla naszego miasta te kontrole i te tomy, które pan przynosił? Myślę, że te tomy to naprawdę jest ewenement w skali Polski, a może nawet i Europy. Co wniosły do życia naszego miasta? Czy jakoś ułatwiły życie naszym mieszkańcom? Czy powstało z tego jakieś jedno nowe mieszkanie, czy jakiś kawałek drogi. Co? Po prostu nic i dlatego też jestem przeciwko temu, aby uniemożliwiać pracę naszych wydziałów. – mówiła Maria Kurowska.

Komisja Rewizyjna wykazała także szereg innych nieprawidłowości. Na przykład w zakresie ochrony zabytków miejskich stwierdzono, że gminny program opieki nad zabytkami został opracowany w 2006 roku, a do dnia dzisiejszego nie został przyjęty uchwałą przez Radę Miejską.

Bardzo ciekawe jest stwierdzenie zespołu kontrolnego dla nas wszystkich, jako mieszkańców Jasła, że gminna ewidencja zabytków w Jaśle liczy 266 obiektów, a prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do wojewódzkiego rejestru zabytków podlega zaledwie szesnaście. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na to, że w wojewódzkim rejestrze zabytków nie znajdują się m.in. takie obiekty zabytkowe, jak pomnik Tadeusza Kościuszki, glorietka w Parku Miejskim, figura Jana Nepomucena z XVIII wieku, figura Matki Boskiej z połowy XVII wieku, czy też unikalny zabytek techniczny w postaci parowozowni na ulicy Metzgera. – powiedział Leszek Znamirowski, były przewodniczący KR Rady Miasta.

Radni sprawdzili również przebieg budowy deptaka wzdłuż płyty rynku. Z raportu pokontrolnego wynika, że prace kanalizacyjne i linii oświetlenia ulicznego rozpoczęto bez przeprowadzenia jakichkolwiek procedur konkursowych zmierzających do wyłonienia najlepszego wykonawcy, bez podpisania umów z wykonawcą, bez odpowiednich zezwoleń na budowę, bez przedmiaru robót inwestorskich, bez szczegółowego kosztorysu inwestycyjnego.

Naszym zdaniem jest to samowola budowlana, naruszenie przepisów prawa. – podkreśla Krzysztof Czeluśniak.

O sprawdzenie prawidłowości w tym zakresie Komisja Rewizyjna poprosiła Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

Skontrolowano też projekt budowy ulicy Kolejowej, Prusa i bpa Pelczara, o który na każdej sesji Rady Miejskiej zabiega radny Stanisław Zając s. Antoniego.

W zakresie projektu na przebudowę ulic stwierdzono konieczność przyspieszenia prac nad wyżej wymienionymi ulicami, aby zdążyć z realizacją projektu w roku 2010. Myślę, że ta kontrola nieco przyspieszyła realizację tego projektu. – mówi Leszek Znamirowski.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE