Informacje

Człowiek – najlepsza inwestycja. Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Centrum Aktywności Zawodowej „Perspektywa” przy Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” zaprasza osoby: niepełnosprawne, bez zatrudnienia, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieaktywne zawodowo, z terenu powiatu jasielskiego do skorzystania z bezpłatnej pomocy.

Blok szkoleniowy:
– obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem
– pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sekretariatu z językiem angielskim
– pracownik ochrony osób i mienia z licencją I-go stopnia
– język angielski/niemiecki
– Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (potwierdzone uznawanym w całej Europie Certyfikatem Umiejętności Komputerowych)
– indywidualne skierowanie na kurs zawodowy

Blok doradczy:
– wyjazdowe 2 dniowe warsztaty psychologiczno- zawodowe
– warsztaty prawne połączone ze szkoleniem BHP
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
– indywidualne konsultacje z psychologiem
– indywidualne konsultacje z osobą ds. profilaktyki, rehabilitacji i promocji zdrowia

Uczestnik w ramach Projektu otrzyma:
– 30-240 godzin zajęć szkoleniowych,
– Wsparcie psychologiczno-doradcze,
– Stypendium szkoleniowy 4 zł/godz. brutto
– Bezpłatne materiały szkoleniowe
– Świadectwo ukończenia kursu
– Staże zawodowe 1317 zł brutto

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe uzyskać można w siedzibie:
Stowarzyszenie „Niebieski Parasol”
ul. K.K. Baczyńskiego 29 38-200 Jasło
tel. (013) 4482047
www.perspektywa.gal.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SŁOWA KLUCZOWE