Informacje

Łukacijewska w sprawie aborcji na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

W Parlamencie Europejskim odbyła się debeta i głosowanie na temat rocznego sprawozdania za rok 2009 w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu, Posłowie upominali się między innymi o prawo kobiet do dostępu do środków antykoncepcyjnych i aborcji. Poniżej przedstawiamy stanowisko jakie zajęła Pani Poseł Elżbieta Łukacijewska w stosunku do sprawozdania:

Elżbieta Łukacijewska. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Elżbieta Łukacijewska, europosłanka PO.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

„Równość kobiet i mężczyzn to istotny temat. Wiele już w tym zakresie zostało osiągnięte, jednakże ciągle są obszary gdzie kobiety są traktowane gorzej niż mężczyźni. Kobiety ciągle zarabiają mniej, w większym stopniu zagraża im ubóstwo, trudniej im rozwijać karierę naukową czy biznesową. Sprawozdanie Parlamentu zauważa te problemy i podkreśla konieczność wprowadzenia konkretnych działań, które zapewnią równy udział mężczyzn i kobiet w rynku pracy i edukacji.

Żałuję, że nie mogłam poprzeć tej propozycji i głosowałam przeciwko sprawozdaniu, gdyż w jego treści pojawiły się zapisy dotyczące upowszechniania aborcji w Unii Europejskiej. Po pierwsze kwestie te należą do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Po drugie kwestia niechcianych ciąż jest dużym problemem, jednak nie możemy wprowadzać przepisów, które będą traktowały aborcję jako darmowy środek antykoncepcyjny. Nie mogę się zgodzić aby aborcja zwalniała od myślenia o konsekwencjach i obowiązkach związanych z rozpoczęciem życia seksualnego. Życie człowieka zasługuje na więcej.”

(Biuro Prasowe Elżbiety Łukacijewskiej)

SŁOWA KLUCZOWE