Informacje

Nieprawidłowości i konflikt w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie?

Dyrektorka Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie zatrudniła na stanowisku nauczyciela swojego męża. To nie spodobało się jednemu z radnych powiatowych, który zwrócił się z prośbą do starosty jasielskiego o kontrolę w podległej mu placówce. Kontrolerzy uznali jednak, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami prawa.

Adam Kmiecik. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Starosta jasielski wysłał do
ZS w Nowym Żmigrodzie kontrolę wewnętrzną
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Sprawę poruszył radny Tadeusz Górczyk, który na jednej z poprzednich sesji zwrócił się z pytaniem do władz powiatu, które są organem założycielskim szkoły, czy dyrektorka placówki działała zgodnie z prawem zatrudniając w niej swojego męża.

Pan Zygmunt Różycki został zatrudniony w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie po uzyskaniu przez panią dyrektor zgody Podkarpackiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie go na mocy artykułu 7 ustęp 1a i 1b ustawy o systemie oświaty, na stanowisku niepedagogicznym jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu. – potwierdza Andrzej Papciak, zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji jasielskiego starostwa.

Różycki jest nauczycielem rysunku technicznego, technologii mechanicznej oraz prowadzi zajęcia praktyczne obróbki maszynowej wyrobów metalowych od roku szkolnego 2008/2009. Został zatrudniony w szkole, ponieważ dotychczasowy nauczyciel tych przedmiotów złożył rezygnację ze swojego stanowiska z dniem 31 sierpnia 2008 roku i dyrektorka szkoły nie znalazła w tak szybkim czasie innej osoby kompetentnej do prowadzenia zajęć z młodzieżą.

Pani dyrektor zatrudniła tam jako pracownika swojego męża, co budzi pewne kontrowersje. Niemniej jednak przepisy na to pozwalają. Nie zakazują zatrudniania członków swojej rodziny. Gdzieś ci ludzie również muszą pracować. Natomiast sprawę można rozpatrywać w kategoriach etyki, może jakiejś przyzwoitości, ale jako takie suche przepisy prawa nie zabraniają zatrudniania członka rodziny. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

W szkole została już przeprowadzona kontrola wewnętrzna, zarządzona przez starostę.

Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma protokołu, ale stwierdził, że wszystkie czynności, które pani dyrektor dokonywała były zgodne z prawem. Nie zostały tu naruszone żadne przepisy. – podkreśla Kmiecik.

W Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie pojawił się jeszcze jeden konflikt. Tym razem na linii dyrektorka szkoły, a sekretarz szkoły. W Sądzie Rejonowym w Jaśle toczy się sprawa cywilna między obiema paniami.

Nie dotyczy ona w żaden sposób ani szkoły, ani starostwa, więc nie chciałbym powielać tej informacji. Jeżeli jest, to jest sprawa między dwoma osobami. Natomiast ani starostwo, ani szkoła nie jest dzisiaj w żadnym procesie z nikim. – zaznaczył starosta.

Alicja Zając, przewodnicząca Rady Powiatu: – Od kiedy funkcjonujemy w samorządzie powiatowym, jedne procesy się kończą, inne zaczynają. Z przykrością muszę stwierdzić, że dotyczą tylko jednej szkoły.

Analizą działalności Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie miała się zająć w maju Komisja Edukacji Rady Powiatu Jasielskiego.

Na ostatniej komisji rozmawialiśmy na temat lutowego terminu i wstępnie w projekcie był ten termin, ale padł temat taki, że są tak duże śniegi i ciężko tam będzie dojechać i cokolwiek zobaczyć, bo chcielibyśmy tam na miejscu być. Dlatego przesunęliśmy to na maj. Ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód, żeby ten temat przesunąć na marzec. Komisja może się zebrać w każdej chwili i debatować nad sprawami, które wynikły. Możemy to przesunąć na marzec. Nie widzę tutaj żadnego problemu. – powiedział Rafał Papciak, przewodniczący komisji.

Ostatecznie komisja odwiedzi szkołę w Nowym Żmigrodzie w najbliższym miesiącu, natomiast w maju zajmie się oceną realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE