Kultura | rozrywka | edukacja

Prace dzieci w JDK – wystawa inaugurująca obchody 40-lecia SOSW

Wystawą prac uczniów, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle zainaugurował – w poniedziałek (15 bm.) w Galerii Jasielskiego Domu Kultury – obchody 40-lecia istnienia placówki. Ekspozycja „Czary mary z kolorami – podróże w trzy inne strony świata” będzie czynna do końca bieżącego miesiąca.

Wystawa w JDK. Fot. Jasielski Dom Kultury
Fot. Jasielski Dom Kultury

Każdy z nas ma swoją opowieść. Każdy pragnie o swoich radościach, o smutkach, o przeżywaniu świata w jakiś sposób opowiedzieć. Sztuka jest symbolicznym lekarstwem na drzemiące w nas lęki i pewne kompleksy. Plastyka i terapia przez plastykę jest jedną z trzech pozawerbalnych metod terapeutycznych, a młodzi ludzie chętnie z niej korzystają żeby o swoim świecie opowiedzieć – mówiła podczas wernisażu Helena Gołębiowska, zastępca dyrektorki JDK – Jest nam niezmiernie miło, że możemy przybliżyć państwu prace młodych ludzi, którzy właśnie przez sztuki plastyczne pokazują, co jest dla nich najważniejsze, wyrażają swoje radości i smutki, dzieląc się z nami swoją wyobraźnią i wrażliwością. Cieszymy się, że możemy te prace gościć w Jasielskim Domu Kultury.

Na wystawie, której pomysłodawczynią jest Jolanta Jaracz, nauczycielka plastyki w SOSW, można obejrzeć piękne, przyciągające różnorodnością tematów i technik prace. Większość z nich została wykonana przez młodych ludzi samodzielnie, pod kierunkiem wychowawców. Tym, dla których samodzielne malowanie było zbyt trudne, pomogli nauczyciele. Poza twórczością dzieci na wystawie można obejrzeć fragmenty szkolnej gazetki „Echo”, piszącej o sukcesach uczniów, ich wyjazdach i codziennych zajęciach oraz fotografie z życia szkoły.

Uroczyste otwarcie wystawy uświetnił mini koncert w wykonaniu uczniów SOSW: Sławka Władyki, Karoliny Dyl i Anity Huczko, laureatów konkursów w Leżajsku, Strzyżowie i Rzeszowie, którzy zaśpiewali przy akompaniamencie swojego nauczyciela Piotra Larysza. Szkołę przybliżyła zebranym jej dyrektorka Marta Mazurek.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaśle uczą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie, uczęszczające do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Jedną ze stosowanych w szkole metod terapeutycznych jest plastyka. – Za pomocą prac plastycznych nauczyciel może bardzo wiele dowiedzieć się o dziecku. Są dzieci w naszym ośrodku, które bardzo mało mówią, albo niewyraźnie, czasem mają trudności z poruszaniem się, ale ich prace są tak radosne i tak docierające do serc, że mówią same za siebie, mówią o wielkim sercu – powiedziała nam Marta Mazurek.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE