Informacje

Strefa będzie, ale nie za 35 mln zł z budżetu miasta

Miasto Jasło zrezygnowało z realizacji projektu pn. Kompleksowe Przygotowanie Strefy Przemysłowej w Jaśle pod Inwestycje Produkcyjne oraz Strefę Nowoczesnych Usług, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PORPW). Powodem tego były niekorzystne dla miasta wytyczne wynikające z programu.

Otwarcie drogi. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Otwarcie drogi dojazdowej do strefy.
(grudzień 2009)
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zgodnie z tymi warunkami miasto Jasło zostało zobowiązane do wykupu całości gruntów pod tereny inwestycyjne, a po uszczegółowieniach, które ukazały się w sierpniu 2009 r. okazało się, że zmieniły się także zasady kwalifikowalności kosztów i w przypadku Jasła są one bardzo niekorzystne. Przyjęte w PORPW warunki, spowodowały zbyt małe dofinansowanie unijne, które miało otrzymać Jasło. Pomoc unijna kształtowałaby się na poziomie tylko 22 % w stosunku do zakładanych kosztów projektu. Pieniądze byłyby wydane na uzbrojenie terenu, czyli budowę dróg z infrastrukturą towarzyszącą, tzn. odwodnieniem, melioracją terenu, oświetleniem, chodnikami itp. Zdaniem władz miasta realizacja tej inwestycji to duże ryzyko, które może zablokować inne inwestycje miasta na kolejne lata.

Wartość realizacji całego projektu to 45 ml zł, w tym z budżetu Miasta musielibyśmy wydać 35 mln zł, a z budżetu unijnego otrzymalibyśmy 10 mln zł. Zainwestowanie przez miasto tak dużych pieniędzy w projekt spowodowałoby niemożność realizacji wszystkich innych inwestycji w mieście, również tych z pozyskaniem środków unijnych na inne zadania. Zamierzamy jednak nadal uzbrajać ten teren, poprzez pozyskanie środków zewnętrznych w konkursie, ale już na lepszych warunkach lub też z własnego budżetu w porozumieniu z zainteresowanymi inwestorami. – mówi Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE