Informacje

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Dziś rozpoczął się obchodzony po raz kolejny w Polsce „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Akcja potrwa do 28 lutego. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W inicjatywie tej uczestniczą także jasielscy policjanci.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W trakcie Tygodnia policjanci, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy organizacji udzielających pomocy ofiarom przestępstw będą informować o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz udzielać porad prawnych w zakresie swoich kompetencji.

W dniach 22 – 26 lutego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle przy ulicy Kościuszki 26, w godzinach 7.30 – 15.30 dyżury pełnić będą policyjni specjaliści. Będą oni udzielać pomocy i porad osobom dotkniętym problemem przemocy osobiście lub telefonicznie:

* 13 443-83-43 ( przemoc w rodzinie )
* 13 443-83-70 ( telefon zaufania )

Z pomocy może skorzystać każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Dyżury zostały wyznaczone również w Sądzie Rejonowym w Jaśle. Pełnione będą w budynku B, pokoju nr 107 przez przedstawicieli PCK, Stowarzyszenia Niebieski Parasol, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Policji, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE