Kultura | rozrywka | edukacja

Wystawa o Katyniu: szukamy pamiątek historycznych

W dniu 19 marca 2010 r. w Muzeum Regionalnym w Jaśle zostanie zaprezentowana wystawa: 70-ta ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ – MIESZKAŃCY ZIEMI JASIELSKIEJ ZAMORDOWANI W KATYNIU CHARKOWIE I MIEDNOJE.

Na wystawie zostaną zaprezentowane biogramy osób związanych z ziemią jasielską poprzez miejsce urodzenia, naukę i zamieszkanie. Uzupełnieniem ekspozycji będą dokumenty i fotografie z archiwów rodzinnych oraz elementy wyposażenia Wojska Polskiego i Policji Państwowej z okresy II Rzeczpospolitej.

Organizatorzy zwracają się z prośba do rodzin i spadkobierców o pomoc i udostępnienie informacji i pamiątek.

(Muzeum Regionalne)

SŁOWA KLUCZOWE