Sport | rekreacja | turystyka

1% podatku dla tradycji, nie urzędu

Jak co roku zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich kibiców i sympatyków zespołu JKS Czarni 1910 Jasło o wsparcie finansowe działalności sportowej jasielskiego klubu.

W myśl ustawy „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Status takiej organizacji nasz klub otrzymał 17 lutego 2005 r. dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich kibiców i sympatyków oraz ludzi dobrej woli, aby zamiast fiskusowi, przekazać ten jeden procent na rzecz naszego klubu. JKS Czarni 1910 Jasło obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia, a przekazanie tej symbolicznej kwoty (nieważne czy kilka, czy kilkadziesiąt złotych) byłoby miłym gestem wobec naszego zasłużonego seniora.

W ubiegłym roku dzięki państwa dobrej woli i uprzejmości otrzymaliśmy kwotę 7.778,80 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem 80/100 złotych). Serdecznie dziękujemy za finansową pomoc.

Dane do wypełnienia PIT-a 37 (część H)
Nazwa OPP: JASIELSKI KLUB SPORTOWY RAFINERIA CZARNI 1910 JASŁO
Numer KRS: 0000122238

(Czarni Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE