Informacje

Komendant PSP: miasto Jasło najbardziej zagrożone w całym powiecie

Miasto Jasło jest najbardziej zagrożonym terenem w układzie powiatu jasielskiego – wynika z raportu przedstawionego przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Zagrożenie spowodowane jest głównie przez usytuowania miasta wzdłuż przebiegu dwóch dróg krajowych, w zlewni trzech dużych rzek, usytuowania w mieście zakładów przemysłowych oraz transportu przez miasto materiałów niebezpiecznych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Dwie główne drogi krajowe, które przebiegają przez miasto stanowią potencjalne zagrożenie. Trzeba podkreślić, że wszystkie materiały niebezpieczne, które są transportowane zarówno transportem kolejowym, jak i przede wszystkim transportem drogowym, praktycznie przemieszczają się przez teren miasta. Na terenie miasta występują trzy zakłady o dużym ryzyku. Oczywiście wpływ na zagrożenie i bezpieczeństwo mieszkańców ma również lokalizacja miasta w kwestii trzech rzek, które przepływają przez miasto i to co rokrocznie występuje, czyli zagrożenie powodziowe. – mówi Wiesław Latoszek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Z roku na rok rola straży pożarnej przechodzi kolejne przeobrażenia. Przykładowo w ubiegłym roku jasielscy strażacy byli wzywani więcej razy do miejscowych zagrożeń, jak do gaszenia pożarów. Najwięcej wyjazdów stanowiły wypadki drogowe oraz lokalne podtopienia.

W roku 2009 obszar województwa został mocno nawiedzony przez powodzie. Miejscowe zagrożenia o dużej skali wystąpiły w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, mieleckim i dębickim. Niemniej jednak w powiecie jasielskim takie zagrożenie również występowało. Oczywiście ono było o zupełnie mniejszej skali. – mówi Wiesław Latoszek.

Komendant podkreśla, że Państwowa Straż Pożarna prowadzi różnego rodzaju działania, których celem jest to, aby bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu stało na bardzo wysokim poziomie.

Pierwszym układem jest ta działalność typowo kontrolna, która ma na celu sprawdzanie przepisów przeciwpożarowych w różnego rodzaju obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej. W obiektach indywidualnych oczywiście nie, bo nie mamy tam żadnego prawa wstępu. Jest to prowadzone poprzez różnego rodzaju akcje kontrolne, które są wykonywane przez naszych pracowników bądź wspólnie z Komendą Powiatową Policji lub innymi służbami. Druga nasza konkretna działalność operacyjna, gdzie wcześniejsze nasze działania nie poskutkowały, powstają różnego rodzaju zagrożenia, gdzie musimy interweniować. – opowiada Wiesław Latoszek.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE