Informacje

W przyszłym roku ma ruszyć remont drogi między Dębowcem, a Foluszem

Jest szansa na modernizację prawie siedmiokilometrowego odcinka drogi między Dębowcem, a Foluszem. Powiat jasielski przystąpił do międzynarodowego projektu przebudowy połączeń drogowych między powiatami: jasielskim, gorlickim i bardejowskim po stronie słowackiej. Jeżeli projekt zyska akceptację to prace modernizacyjne na drogach ruszą już w przyszłym roku.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Trzy samorządy: powiat jasielski i gorlicki oraz okręg bardejowski (odpowiednik powiatu po stronie słowackiej) mają złożyć wspólny projekt w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Republika Słowacka. Partnerem wiodącym projektu będzie starostwo w Gorlicach. Zadanie przewiduje modernizację blisko 27 kilometrów dróg, a jego wartość szacuje się na 8,7 miliona euro.

Z tych środków chcemy wyremontować drogę Jasło-Dębowiec-Folusz. Planujemy złożenie wniosku na kwotę trzech milionów euro, czyli około dwunastu milionów złotych. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie to na pewno na droga będzie bezpieczniejsza, ponieważ zlikwidujemy najtrudniejsze miejsca, mam na myśli zakręty i oczywiście zostanie położona nowa nawierzchnia. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Droga z Dębowca do Folusza ma ważne znaczenie komunikacyjne dla powiatu jasielskiego. Wzdłuż jej przebiegu znajduje się wiele atrakcji turystycznych i krajoznawczych, m.in. cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, Magurski Park Narodowy czy Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej, nie mówiąc już o pięknej panoramie roztaczającej się na Beskid Niski. Ponadto stanowi ona najkrótszy dojazd z Jasła do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Cały projekt stanowi ułatwienie dojazdu do tych miejsc. – podkreśla Adam Kmiecik.

W ramach inwestycji planowana jest modernizacja blisko siedmiu kilometrów drogi. Zadanie przewiduje przebudowę skrzyżowania w Dębowcu obok cmentarza komunalnego, wyprofilowanie niebezpiecznych zakrętów przed lasem w Józefowie, wymianę asfaltu na przebiegu całej trasy oraz przebudowę skrzyżowania w kierunku miejscowości Duląbka. Natomiast docelowy odcinek do Folusza będzie sukcesywnie przebudowywany w miarę pozyskiwania kolejnych środków zewnętrznych.

Jeżeli będą prace to na pewno ruch zostanie tak zorganizowany, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. – zaznacza starosta jasielski.

Co do tego, kiedy ruszy inwestycja, w dużej mierze będzie zależało od wspólnego sekretariatu technicznego w Krakowie, jak ten wniosek zostanie rozpatrzony i oceniony.

Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to takie realne prace to jest rok 2011. – dodaje Adam Kmiecik.

Najwięcej robót planuje powiat gorlicki. Projekt zakłada tam modernizację blisko 17 kilometrów dróg na odcinkach od Klimkówki do Gładyszowa i od Ujścia Gorlickiego do Wysowej. Z kolei Słowacy przewidują zmodernizowanie trzech kilometrów drogi od granicy państwa do Beherova.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE