Informacje

Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej w Jaśle

W dniu 10 marca 2010 roku w Jasielskim Domu Kultury odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła. Organizowany od kilku lat turniej przyczynia się do popularyzowania wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych z pożarnictwem.

Statuetki dla laureatów konkursu. Fot. UMJ
Statuetki dla laureatów konkursu.
Fot. Urząd Miasta Jasła

Podczas turnieju zainteresowani uczniowie nie tylko zgłębiają wiedzę pożarniczą, ale także zapoznają się z zagadnieniami związanymi z ochroną ludności, ekologią czy ratownictwem. Turniej przyczynia się do wzrostu zainteresowania dzieci i młodzieży społeczną działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, a także umożliwia rozwój osobom zainteresowanym sprawami pożarnictwa. Niejednokrotnie młodzi ludzie rozpoczynają swoje kariery w jednostkach straży pożarnej właśnie poprzez udział w konkursach i turniejach poświęconych zagadnieniom pożarnictwa. W ten sposób rozbudzają w sobie zainteresowania i często odkrywają swoje „życiowe powołania”. Dlatego niezwykle ważnym jest podejmowanie oraz wspomaganie działań umożliwiających młodym ludziom rozwijanie swoich talentów i zainteresowań oraz uczestniczenie w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Turniej składał się z części pisemnej i ustnej, a wiedza uczestników była oceniana przez komisję, którą stanowili przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Prezes Miejskiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle Andrzej Smyka. Organizatorem turnieju była Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, która wspólnie z komisją wręczyła zwycięzcą nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki, ufundowane przez Urząd Miasta w Jaśle. Koordynatorem turnieju tak jak w poprzednich latach byli: Marek Myśliwiec – Komendant Miejskiego Zarządu OSP w Jaśle oraz Marcin Gustek – pracownik Urzędu Miasta w Jaśle.

Wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: Szkoły podstawowe.
1. Jakub Hańba – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaśle.
2. Jakub Wróbel – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jaśle.
3. Gabriela Kurowska – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Jaśle.

Kategoria: Szkoły gimnazjalne.
1. Adrian Michalski – Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.
2. Adam Pec – Zespół Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle.
3. Karol Śliwa – Gimnazjum Nr 4 w Jaśle.

Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne.
1. Damian Szot – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.
2. Mateusz Łozyniak – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.
3. Sebastian Michalski – I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych będą reprezentować jasielskie szkoły na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE