Informacje

Narodowy Dzień Życia w Jaśle (zapowiedź)

Uchwałą z dnia 27 sierpnia 2004 r., Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił 24 marca Narodowym Dniem Życia. W tym dniu łączymy się w narodowej refleksji nad wspólną odpowiedzialnością za ochronę i budowanie szacunku dla najwyższej wartości jaką jest życie ludzkie.

Zapowiedź imprezy

Otoczmy opieką życie, pamiętajmy, że „prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka” /Jan Paweł II/.

W 2010 roku w Jaśle po raz pierwszy odbędą się uroczyste obchody Narodowego Dnia Życia. Dla wszystkich, którzy kochają życie i chcą w tym dniu wyjątkowo przeżyć to święto, przygotowaliśmy program uroczystości połączony z otwarciem wystawy „W obronie życia”.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Jasła i okolic do wspólnego przeżywania tego Dnia – Jasielski Dom Kultury, 26.03.2010 r., godz.12.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE