Informacje

Reaktywacja projektu „Family English 2” w dębowieckim gimnazjum

W ramach konkursu „Small Grants 2010” organizacje pozarządowe, szkoły i inne niekomercyjne instytucje oświatowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców mogły ubiegać się o dotacje na realizację pomysłów związanych z popularyzacją języka angielskiego oraz jego nauczaniem w atrakcyjnej, pozalekcyjnej formie.

Fundatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Realizator Programu). Spośród 108 wniosków nadesłanych z całej Polski doceniono tylko 27 w tym pomysł Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Publicznego Gimnazjum w Dębowcu na ciekawą naukę angielskiego.

Gimnazjum w Dębowcu po raz pierwszy otrzymało dotację w 2008 roku. Wówczas zapoczątkowane zostały następujące działania: „Familijne konwersacje” – rozmówki angielskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. „Live English” – zajęcia w formie konwersacji prowadzone przez native speaker’a języka angielskiego. ”Culture Corner” – warsztaty kulturoznawcze.

W tym roku młodzież dodatkowo opracuje i zmontuje film w języku angielskim o Gminie Dębowiec. Projekt będzie realizowany w okresie kwiecień- grudzień 2010.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Publicznego Gimnazjum w Dębowcu powstało w czerwcu 2007. Założycielami organizacji byli dyrektor, nauczyciele, absolwenci oraz rodzice uczniów Gimnazjum. Na największą uwagę zasługują jednakże beneficjenci podejmowanych przez Stowarzyszenie działań – dzieci i młodzież. Misją Stowarzyszenia jest rozwijanie u młodych ludzi zainteresowań i pasji, pragniemy uczyć ich współpracy, tolerancji, optymizmu oraz wiary we własne działania. Projekt Family English jest jednym z nich.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o kontakt z Gimnazjum.

Gabriela Myśliwiec
Koordynator Projektu

SŁOWA KLUCZOWE