Informacje

W Jaśle rusza druga edycja programu „Trener Osiedlowy”

Rusza druga edycja programu „Trener Osiedlowy”. Program realizowany jest przez Urząd Miasta w Jaśle, pod patronatem Burmistrz Miasta Jasła. Celem jego jest zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży, utrwalenie pozytywnych wzorów zachowań opartych o sport, ograniczenie negatywnych zjawisk pojawiających się często na jasielskich boiskach i podwórkach.

Urząd Miasta w Jaśle. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Urząd Miasta w Jaśle
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W zajęciach uczestniczyć będzie młodzież w różnym wieku (przedział wiekowy: 12-18 lat). Zadaniem trenera będzie zaproponowanie i przeprowadzenie odpowiedniego dla młodzieży programu zajęć, bazującego nie tylko na dyscyplinach sportowych, ale również na organizowaniu zajęć turystycznych.

Do realizacji programu wytypowano pięć osiedli: Gamrat, Rafineria, Kopernika, Mickiewicza i Śródmieście. Przewiduje się prowadzenie zajęć w okresie od maja do października 2010 r. w wymiarze 16 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone będą cztery razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

Zajęcia odbywać się będą na bazie obiektów sportowych danego osiedla, głównie na szkolnych obiektach sportowych. W okresie wakacyjnym (czerwiec – sierpień) obok zajęć na osiedlach, młodzież otrzyma prawo do bezpłatnych wejść na basen.

W związku z powyższym poszukujemy osób zainteresowanych pracą z młodzieżą, które w sposób ciekawy i aktywny będą realizować zajęcia sportowo-rekreacyjne. Osoby te winny mieć wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku wychowanie fizyczne.

Osoby zainteresowane pracą w charakterze „trenera osiedlowego” powinny znać osiedle, na którym będą prowadzić zajęcia.

Od „trenera osiedlowego” oczekuje się:
1. Wdrożenie i prowadzenie programu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grupy 20 – 25 osób;
2. Aktywizację młodzieży z danego osiedla w różnym wieku i dostosowanie zajęć programu do odpowiedniej grupy wiekowej;
3. Współpracę z dyrektorami szkół, przewodniczącymi Zarządów Osiedli oraz z rodzicami;
4. Realizację programu wspólnie z pozostałymi osiedlami w zakresie organizacji rozgrywek, turniejów, konkursów międzyosiedlowych;
5. Opracowanie programu i harmonogramu zajęć z młodzieżą w poszczególnych miesiącach (maj – październik).
Osoby zainteresowane winny wykazać się kreatywnością i mobilnością w realizacji programu. Lubisz sport i pracę z młodzieżą? Jesteś pełen energii i pomysłów? Zostań Trenerem Osiedlowym!!!

Podania o przyjęcie do pracy i CV należy kierować na adres Urzędu Miasta w Jaśle, pok. 310, do dnia 2 kwietnia 2010 r.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Decyzje o zatrudnieniu osób na stanowisko „trenera osiedlowego” w formie umowy zlecenia, podejmie Burmistrz Miasta Jasła.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE