Informacje

W Trzcinicy i Osobnicy nie będą już odprowadzać ścieków do przydrożnych rowów

Ponad półtora tysiąca gospodarstw domowych zostanie podłączonych do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Trzcinicy. Obiekt wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami został wybudowany w ramach unijnego projektu pod nazwą „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Oczyszczalnia ścieków w Trzcinicy. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Oczyszczalnia ścieków w Trzcinicy.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Przed przystąpieniem do realizacji projektu, gospodarka komunalna na terenie gminy Jasło była, krótko ujmując, prymitywna.

Do chwili obecnej mieszkańcy w przeważającej mierze rozwiązywali problem ścieków we własnym zakresie, czyli poprzez zbiorniki bezodpływowe, które były w taki lub inny sposób opróżniane. Bardzo często ścieki były wylewane do fosy, rozsączane po gruncie. Nie sprzyjało to prawidłowej gospodarce wodno-ściekowej i ochrony środowiska. Należy podkreślić, że dla gminy Jasło jest to naprawdę ogromne przedsięwzięcie, że praktycznie wszystkie miejscowości będą skanalizowane. – powiedział Stanisław Woźniak, dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle.

Oddana dzisiaj oficjalnie do użytku oczyszczalnia ścieków w Trzcinicy będzie obsługiwała gospodarstwa domowe z Trzcinicy i Osobnicy. W chwili obecnej trwają końcowe fazy podłączania budynków i sprawdzania poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej.

To jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Są dwa reaktory sekwencyjne, które mają 900 metrów sześciennych zdolności oczyszczenia ścieków na dobę i te reaktory są napełniane cyklicznie. W tych reaktorach następuje proces całkowitego oczyszczenia ścieków z zanieczyszczeń, przede wszystkim bytowych, bo jest to oczyszczalnia wyłącznie ścieków socjalno-bytowych. W budynku administracyjno-gospodarczym znajduje się część technologiczna, czyli sito, piaskownik i prasa, na której następuje odprasowanie wody z osadu, który następnie jest gromadzony i wywożony na wysypisko odpadów komunalnych. – opowiada Stanisław Woźniak.

Oczyszczalnia spełnia wszelkie normy środowiskowe i już w okresie jej rozruchu osiągnęła bardzo dobre parametry oczyszczania. To oznacza, że proces oczyszczania jest tak dobry, że warunki, jakie gmina otrzymała w pozwoleniu wodno-prawnym są spełnione prawie w dwukrotnie lepszym stopniu niż dopuszczają postawione normy.

Parametry osiągane przez tą oczyszczalnię ścieków są bardzo wysokie, nawet powyżej normy, która pozwala na odprowadzanie wody z oczyszczonych ścieków, co nas bardzo cieszy. – podkreśla Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

W aglomeracji Trzcinicy i Osobnicy wybudowano prawie 85 kilometrów sieci, natomiast w całej gminie Jasło zrealizowane zostało 188 kilometrów kanalizacji.

Jest to kanalizacja grawitacyjna częściowo i częściowo ciśnieniowa, to znaczy ścieki z najniższych punktów są przetłaczane za pomocą przepompowni ścieków do oczyszczalni. Funkcjonuje to na zasadzie takiej, że najbardziej newralgicznym punktem są przepompownie ścieków, od pracy których zależy funkcjonowanie całej kanalizacji. Tutaj możemy powiedzieć, że takim bardzo ważnym elementem tej infrastruktury kanalizacyjnej jest monitoring przepompowni ścieków, który jest zainstalowany na każdej przepompowni. – mówi Stanisław Woźniak.

Podgląd na funkcjonowanie każdej z przepompowni dociera do dyspozytora w siostrzanej oczyszczalni ścieków w Szebniach.

Dyspozytor ma możliwość dokonywania podglądu i oceny pracy przepompowni w każdym czasie. Wszystkie zdarzenia nieprawidłowe są momentalnie rejestrowane na serwerze komputerowym i natychmiast może wydawać dyspozycje służbom eksploatacyjnym, do której przepompowni należy przyjechać i jakie należy podjąć działania, żeby ona pracowała prawidłowo. -zaznaczył Woźniak.

Stanisław Sławniak, pełnomocnik do spraw realizacji projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”:

Jest to jedna z dziesięciu oczyszczalni z całego projektu i jedna z dwóch, jakie na terenie gminy zostały wybudowane w ramach realizowanego projektu. Oprócz tej oczyszczalni na terenie gminy jest oczyszczalnia w Szebniach, która będzie odbierana w przyszłym tygodniu. Całość projektu realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest wartości 48 milionów euro, z czego jedna czwarta przypada właśnie na teren gminy Jasło. Oprócz tych dwóch oczyszczalni, wybudowane zostało 190 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz 57 przepompowni ścieków.

Cała inwestycja, której realizacja trwała dokładnie 29 miesięcy, kosztowała w gminie Jasło ponad 60 milionów złotych brutto. Żeby zrealizować cały kontrakt, samorząd będzie musiał wnieść 16 procent wkładu własnego, który ma nie przekroczyć 10 milionów złotych.

Na dzień dzisiejszy gmina skanalizowana jest w 95 procentach. Jest to bardzo wysoki wskaźnik. Jest to niewątpliwie duży sukces, przy niewielkich nakładach finansowych ze strony gminy. Dzięki temu, że środki z Funduszu Spójności pozwoliły nam na realizację w jedenastu miejscowościach budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, ten wskaźnik jest bardzo wysoki. Poprawia się zdecydowanie środowisko, warunki życia, atrakcyjność naszej gminy. – cieszy się Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

W przyszły czwartek do użytku zostanie oddana oficjalnie druga z wybudowanych oczyszczalni ścieków, tym razem w miejscowości Szebnie.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE