Informacje

„Z piosenką harcerską przez stulecie” (foto)

W Skołyszynie zakończył się właśnie I Gminny Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Z piosenką harcerską przez stulecie”, nad którym honorowy patronat objął wójt gminy Zenon Szura. Organizatorami przeglądu byli: Referat Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Skołyszynie oraz 24 Harcerska Drużyna Pożarnicza działająca przy miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

W Festiwalu wzięło udział piętnastu wykonawców z: Harklowej, Bączalu Dolnego, Jabłonicy, Kunowej i Skołyszyna. Występom młodych piosenkarzy przysłuchiwało się jury w składzie: Janusz Szewczyk (Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle), Ewa Maciejczyk (Zespół Szkół Publicznych w Święcanach), ks. Tadeusz Wawryszko (proboszcz parafii p.w. św. Józefa i śś. Piotra i Pawła w Skołyszynie) oraz Krzysztof Lipiński (kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Skołyszynie).

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jurorzy postanowili przyznać uczestnikom następujące miejsca:

Kategoria „Zuchy”:
I miejsce: Iza Rewiś – Szkoła Podstawowa Harklowa
II miejsce: „Kubusiowa Gromadka” – Zespół Szkół Bączal Dolny

Kategoria „Harcerze młodzi”:
I miejsce: Tomasz Pikorz – Szkoła Podstawowa Harklowa
II miejsce: Zespół wokalny „UNISONO” – Szkoła Podstawowa Jabłonica

Kategoria „Harcerze starsi”:
I miejsce: 24 Harcerska Drużyna Pożarnicza w Skołyszynie (w składzie: Iza Roś, Iza Piękoś, Sylwia Wierzgacz, Karolina Zięba, Karolina Rogowska, Monika Idzik, Angelika Łacek, Magdalena Furmanek, Gabriela Hajnosz)
II miejsce: Monika Idzik – Zespół Szkół Publicznych Skołyszyn
III miejsce: Judyta Podraza – Zespół Szkół Publicznych Kunowa
Wyróżnienia: Karolina Rogowska – 24 HDP Skołyszyn, Angelika Łacek – 24 HDP Skołyszyn, Szymon Szynal – ZSP Bączal Dolny

Celem Festiwalu była prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich i szkolnych, promocja harcerskiej twórczości z okazji 100-lecia harcerstwa, popularyzacja piosenki harcerskiej, skautowej, turystycznej i patriotycznej, wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami. – powiedział harcmistrz Stanisław Święch, drużynowy 24 HDP przy OSP Skołyszyn.

Laureaci przeglądu: 24 HDP ze Skołyszyna, „Kubusiowa Gromadka” z Bączalu Dolnego oraz Iza Rewiś i Tomasz Pikorz, w najbliższą sobotę wezmą udział w hufcowym festiwalu piosenki harcerskiej, organizowanym również w Skołyszynie przez jasielską Komendę Hufca ZHP.

SERWIS FOTO – Organizatorzy:

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE