Informacje

I Wojewódzki Konkurs Wiedzy i Umiejętności policyjno-prewencyjnych (foto)

W dniu 26 kwietnia 2010r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach odbył się finał I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności policyjno-prewencyjnych „W Służbie Społeczeństwu – Bezpieczna Szkoła- Bezpieczna Polska”.

Motto ideowe konkursu, który cyklicznie będzie się odbywał w miesiącu kwietniu, „Policjantom poległym na nieludzkiej ziemi” nawiązuje do dramatu polskiej policji, jaki miał miejsce w czasie II wojny światowej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Podkarpacki Wojewódzki Komendant Policji insp. Józef Gdański, Starosta Jasielski Adam Kmiecik oraz Burmistrz Kołaczyc Małgorzata Salacha. Sponsorami nagród byli: Starosta Jasielski, Burmistrz Kołaczyc, ZTS „Gamrat” , ZPH Kołaczyce „Kołacz”.

W finale wojewódzkim uczestniczyły drużyny z: Zespołu Szkół w Tyczynie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, Zespołu Szkół w Czudcu, Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach. Zawody odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach oraz na kompleksie sportowym „Orlik”. Organizatorami konkursu byli: Komenda Powiatowa Policji w Jaśle oraz ZSP w Kołaczycach. Wsparcie przy organizacji poszczególnych konkurencji okazały instytucje: Państwowa Straż Pożarna w Jaśle, Liga Obrony Kraju w Jaśle, Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczycach.

Finał wojewódzki konkursu składał się z części teoretycznej (test wiedzy z zakresu wiedzy policyjnej, prawnej, wiedzy o społeczeństwie, pierwszej pomocy) oraz konkurencji sprawnościowych (zawody strzeleckie, policyjny tor przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy). Wojewódzka komisja konkursowa w składzie: podinsp. Maciej Karp, st. kpt. Piotr Śmietana oraz Krzysztof Czajka – LOK, po dokładnej analizie wyników i zsumowaniu punktów poszczególnych konkurencji przedstawiła klasyfikację końcową: I miejsce – ZSP Kołaczyce w składzie: Raś Dominik, Samborski Szymon, Mateusz Wojdyła, II miejsce -ZS Tyczyn w składzie: Ernest Dębiński, Łukasz Homa, Damian Szela, III miejsce – ZSP Kołaczyce (2) w składzie: Roś Tomasz, Wilisowski Konrad, Rączka Mateusz. Wyłoniono również najlepszych „strzelców” w kategorii dziewcząt: Kinga Zając – Rachwalska – ZS Czudec oraz w kategorii chłopców, Kamil Zięba z ZSP nr 5 z Krosna.

Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem nagród, w których udział wzięli m.in.: Burmistrz Kołaczyc Małgorzata Salacha oraz Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Robert Woźnik. Koordynatorem całego konkursu z ramienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych był Dariusz Szczepanik. Młodzież otrzymała nagrody w postaci pucharów, sprzętu RTV, książek oraz nagród indywidualnych dla każdego uczestnika. Zbiorczą nagrodą będzie wyjazd młodzieży do Szkoły Policji w Katowicach w dniu 10 czerwca 2010r.

Zaproszeni goście i uczestnicy konkursu podkreślili nowatorską, istotną rolę jaką odgrywają tego typu przedsięwzięcia w życiu młodzieży, zwłaszcza wykazującej zainteresowania służbami mundurowymi. Na zakończenie konkursu organizatorzy zaprosili wszystkich do udziału w kolejnych edycjach.

Pod patronatem medialnym portalu terazJaslo.pl.

SERWIS FOTO:

(ZSP w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE