Informacje

Są unijne środki na projekty z zakresu infrastruktury energetycznej

Ponad dziesięć milionów złotych trafi do powiatu jasielskiego na modernizację infrastruktury energetycznej. Wśród dofinansowanych projektów są takie, które m.in. zakładają termomodernizację budynków użyteczności publicznej, czy budowę ekonomicznego oświetlenia ulic. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

ZSM nr 3. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
W ubiegłym roku udało się wykonać m.in.
termomodernizację budynku ZSM nr 3 w Jaśle.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zarząd województwa podkarpackiego rozdzielił właśnie środki na realizację projektów z zakresu pięciu grup rodzajowych: odnawialnych źródeł energii, przesyłu energii cieplnej, sieci dystrybucji gazu ziemnego, wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej oraz termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzanych energii i modernizacji obiektów spalania paliw. Z unijnego budżetu do samorządów trafi ponad 175 milionów złotych. Z dofinansowania skorzystają także przedsiębiorstwa komunalne i szkoły. W sumie do konkursu zgłoszono 127 projektów, z czego do realizacji zostało wybranych 115. Na liście beneficjentów znalazło się sześć projektów z terenu powiatu jasielskiego.

Najwięcej, bo ponad trzy miliony złotych trafi do Kołaczyc, gdzie opracowano projekt mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy poprzez budowę ekonomicznego oświetlenia dróg i placów gminnych zasilanego energią wiatru i słońca (wartość całego zadania to ponad 3,6 miliona złotych). Ponad 2,6 miliona złotych dofinansowania otrzyma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle na modernizację systemu ciepłowniczego w mieście (cały projekt ma pochłonąć ponad 5,5 miliona złotych). Prawie półtora miliona złotych dostanie z kolei powiat jasielski, który opracował projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (łączny koszt zadania to blisko 1,99 miliona złotych).

Spore środki w wysokości ponad 1,38 miliona złotych trafią również do samego Jasła. Miasto będzie realizowało projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków oświatowych Miasta Jasła przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” (wartość całego projektu to ponad dwa miliony złotych).

Dotyczy to głównie przedszkoli i Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Kopernika. Chodzi tutaj głównie o docieplenie ścian, modernizację układów centralnego ogrzewania i wymianę stolarki. Jeśli wszystko dobrze pójdzie to rozpoczniemy w roku bieżącym, a być może ją zrealizujemy. – mówi Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.

Na liście do dofinansowania znalazły się jeszcze projekty gminy Nowy Żmigród – „Kompleksowa termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii na terenie Gminy Nowy Żmigród” (697 817 złotych) oraz Zakładu Karnego w Jaśle – „Modernizacja kotłowni węglowej na gazowo- olejową wraz z instalacją systemu solarnego i włączeniem go do systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz docieplenie obiektów w Zakładzie Karnym w Jaśle” (1 091 027,65 złotych).

Beneficjenci mają teraz trzy miesiące na dostarczenie szczegółowych dokumentów.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE