Informacje

Zabytki architektury sakralnej pod szczególną opieką

Dziewięć parafii z całego powiatu jasielskiego otrzymało dotację na remont zabytkowych kościołów. Pieniądze pochodzą z puli samorządu wojewódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku.

Kościół w Osieku Jasielskim. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Drewniany kościółek w Osieku Jasielskim.
Na jego remont parafia dostała 10 tysięcy zł.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzięki dofinansowaniu, po które sięgnęli proboszczowie parafii, swój dawny blask odzyskają niespotykane w skali całego kraju perełki architektury sakralnej. W sumie na odrestaurowanie świątyń z powiatu jasielskiego zostanie przeznaczone 240 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy, bo po 40 tysięcy złotych, otrzymały parafie z: Bieździedzy, Cieklina, Harklowej i Desznicy, po 20 tysięcy z: Kołaczyc, Krempnej i Warzyc, natomiast po 10 tysięcy złotych dostaną parafie z: Osobnicy i Osieka Jasielskiego.

Bardzo się cieszę, że wśród beneficjentów znalazły się kościoły z powiatu jasielskiego. Udało się troszkę tych środków dostarczyć, natomiast nie są to kwoty, które by w pełni zadowalały wszystkich składających dlatego, że te potrzeby są nawet wielomilionowe. Ale z roku na rok, jeśli podpieramy działalność inwestycyjną księży takimi środkami, to zawsze jest to coś i pozostawia trwały ślad w postaci odnowionych ołtarzy, odnowionych elewacji, dachów. – mówi Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Wnioski proboszczów opierały się głównie na remoncie kościołów, renowacji wnętrz, czy konserwacji zabytkowych malowideł i obrazów. Niektóre z zadań to kontynuacja działań rewitalizacyjnych z poprzednich lat, gdzie ochrona zabytków nie była priorytetem dla władz.

Zapóźnienia w tym obszarze są bardzo duże, wynikające jeszcze z PRL-u. Jeśli byśmy to dziedzictwo utracili to stracilibyśmy także masę turystów, którzy przyjeżdżają do Beskidu Niskiego oglądać te kościoły, przyjeżdżają także do Jasła i na teren całego województwa podkarpackiego. – podkreśla marszałek.

W powiecie jasielskim z przekazanej dotacji przewidziane są następujące zadania: konserwację wnętrza kościoła pw. Trójcy Świętej w Bieździedzy (kontynuacja), wymianę pokrycia dachowego kościoła pw. Św. M. Archanioła w Cieklinie, kompleksowy remont dawnej cerkwi greckokatolickiej w Świątkowej Małej, konserwację elewacji kościoła pw. Św. Doroty w Harklowej, prace konserwatorsko – restauratorskie wnętrza kościoła pw. Św. Anny w Kołaczycach, konserwację ikonostasu dawnej cerkwi w Krempnej, konserwację polichromii stropu w prezbiterium kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim, konserwację ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisława BM w Osobnicy oraz konserwację ołtarza bocznego Maryjnego w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach.

Bogdan Rzońca. Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron
Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa.
Fot. terazJaslo.pl / Daniel Baron

Z roku na rok ta sytuacja się poprawia. Muszę powiedzieć, że jest coraz większe zrozumienie radnych wojewódzkich dla tych potrzeb. Już nie tylko chodniki, drogi, nie tylko inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną, ale także jak mówimy o potrzebie inwestowania w turystykę, to już jest co raz więcej radnych skłonnych akceptować propozycje zarządu związane właśnie z świadczeniem środków na ten cel. Myślę, że ten rok był w tym obszarze bardzo dobry. Oprócz tego muszę powiedzieć, że Wojewódzki Konserwator Zabytków czy administracja państwowa przeznacza pieniądze i wspiera inwestycje sakralne w naszym województwie. Także te środki są kumulowane i efekty są widoczne. Chociażby pięknie odrestaurowany kościół w Trzcinicy, w Bieździedzy, Cieklinie. Tą są już trwałe efekty działalności m.in. samorządu województwa. – mówi.

W sumie na terenie całego województwa podkarpackiego zostanie dofinansowanych w tym roku 187 projektów.

Jeśli chodzi o zabytki architektury drewnianej to jest to absolutne bogactwo i majątek województwa podkarpackiego, taka niepowtarzalna wartość w Polsce, czy nawet w Europie. Tych zabytków mamy dużo, potrzeb wiele. W tym roku złożonych zostało przez księży proboszczów potrzeb na około 20 milionów złotych, natomiast mieliśmy do rozdysponowania pięć milionów złotych, bo tyle uchwalił nam sejmik. Te środki zostały rozdysponowane. – dodaje Bogdan Rzońca.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE