Informacje

„Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza serdecznie na wystawę „Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana”. Otwarcie wystawy odbędzie się 25 maja 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle, o godz. 10.00. Podczas otwarcia okolicznościowy wykład wygłosi dr Krzysztof Kaczmarski.


Na wystawie przedstawiono ofiary Zbrodni Katyńskiej i jej mocodawców. Znajdują się na niej unikatowe zdjęcia z ekshumacji przeprowadzonych wiosną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w. Wystawa porusza również ważny wątek kłamstwa katyńskiego i prawdy, która ocalała pomimo pięćdziesięcioletniego nakazu milczenia. Ukazuje także formy zachowania i pielęgnowania pamięci ofiar zbrodni.

Serdecznie zapraszamy.

(IPN w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE