Informacje

70. rocznica zbrodni katyńskiej: sesja edukacyjno – historyczna

Jednym z elementów obchodów upamiętniających Polaków zamordowanych przez NKWD przed 70. laty w Katyniu oraz ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku była sesja naukowo – historyczna, która odbyła się dnia 25 maja 2010 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.


Pierwszym prelegentem był Eugeniusz Taradajko – dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie, uczestnik Rządowej Komisji Ekshumacyjno – Badawczej (Katyń – Miednoje). Podczas odczytu „Zbrodnia Katyńska w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego” przedstawił wiele interesujących faktów na temat zbrodni w Katyniu, Charkowie i Twerze – Miednoje. Opowiedział również o badaniu mogił w lesie katyńskim.


Drugi prelegent, dr Piotr Łysakowski z Wydziału Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, opowiedział o „Zbrodni katyńskiej w świetle niemieckiej i sowieckiej propagandy”.

Po zakończeniu odczytów nastąpiło rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród laureatom konkursów plastycznego i literackiego „Prawda i pamięć o Zbrodni Katyńskiej”.

W konkursie plastycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrody zdobyli:

I miejsce – Marzena Nawracaj – ZS nr 2 w Jaśle,
II miejsce – Kamila Kurcz – II LO w Jaśle,
III miejsce – Justyna Berkowicz – I LO w Jaśle.

W konkursie plastycznym dla uczniów szkół gimnazjalnych nagrody zdobyli:

I miejsce – Łukasz Zoła – gimnazjum w Dębowcu,
II miejsce – Monika Czech – gimnazjum w Święcanach,
III miejsce – Kinga Hawrylik – gimnazjum nr 2 w Jaśle.

W konkursie literackim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrody zdobyli:

I miejsce – Wojciech Tybur – ZSP w Kołaczycach,
II miejsce – Aleksandra Pec – ZS w Trzcinicy,
III miejsce – Piotr Stefanik – ZST w Jaśle.

W konkursie literackim dla uczniów szkół gimnazjalnych nagrody zdobyli:

I miejsce – Sylwia Binkowicz – gimnazjum nr 4 w Jaśle,
II miejsce – Aleksandra Nquyen Van – gimnazjum nr 1 w Jaśle,
III miejsce – Paula Kmiecik – gimnazjum w Cieklinie.


Rozstrzygnięcie konkursu miało się odbyć podczas obchodów, planowanych na 17-18 kwietnia br., które ze względu na katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem zostały przeniesione na 25 maja br. Jeszcze przed tragicznymi wydarzeniami z 10 kwietnia, Prezydent RP Lech Kaczyński ufundował nagrody dla zdobywców I miejsca. Nagrody za zajęcie II miejsca ufundował ŚP. Stanisław Zając Senator RP. Nagrody za miejsce III – Polski Czerwony Krzyż.


Wręczenia nagród dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle Alicja Zając działająca w imieniu Społecznego Komitetu Obchodów 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej wraz z Posłem Piotrem Babinetzem, Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Bogdanem Rzońcą, Eugeniuszem Taradajko oraz Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Wacławem Błasikiem.

Wszystkie nagrodzone prace można było oglądać w Sali nr 8 w I LO w Jaśle.

Sesji naukowo – historycznej towarzyszyła wystawa poświecona pamięci ŚP. Stanisława Zająca Senatora RP, tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 roku. Wystawa znajduje się w I Liceum Ogólnokształcącym.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE