Informacje

Śp. Stanisław Zając honorowym obywatelem Gminy Jasło

Uchwałę o nadaniu tytułu podjęła popołudniu jednogłośnie Rada Gminy Jasło. W obecności radnych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy oraz przyjaciół tragicznie zmarłego senatora RP wójt gminy Stanisław Pankiewicz oraz przewodniczący Rady Gminy Wojciech Piękoś wręczyli akt nadania honorowego obywatelstwa wraz z pamiątkowym medalem wdowie po śp. parlamentarzyście ziemi jasielskiej – Alicji Zając.

Wręczenie tytułu. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Wręczenie tytułu wdowie po śp. senatorze.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Przymiarki do nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Jasło dla senatora Zająca były jeszcze w ubiegłym roku, jednak ze względu na napięty kalendarz roboczy, terminy uroczystej sesji Rady Gminy były kilkakrotnie przekładane.

Rozmawialiśmy kilkakrotnie z senatorem Stanisławem Zającem na temat dogodnego terminu. Ta uroczystość miała wyglądać inaczej. Miała być radosna, ale miała być w jego obecności. Dlatego też kilkakrotnie przekładaliśmy terminy związane z nadaniem honorowego obywatelstwa, aby dostosować jego kalendarz do naszych możliwości, a również żeby móc zaprosić szerokie grono gości, społeczności gminy. Honorowe obywatelstwo dla Stanisława Zająca tak naprawdę za to, co zrobił dla gminy, wystarczyłoby na trzy honorowe obywatelstwa gminy. – powiedział Wojciech Piękoś, przewodniczący Rady Gminy Jasło oraz wieloletni współpracownik i przyjaciel senatora.

Wójt Stanisław Pankiewicz bez wahania wylicza ilość zasług śp. Stanisława Zająca.

„Poświęcał się bez reszty sprawom publicznym dla dobra ziemi jasielskiej i podkarpackiej, w tym naszej Gminy. Chciał, by nasz region stawał się nowoczesny i atrakcyjny. To On skutecznie zabiegał o pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pn. Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki. Dzięki Jego wsparciu w 2005 roku zapadła pozytywna decyzja o dofinansowaniu całego projektu o wartości 48 milionów euro, a gmina Jasło była największym beneficjentem realizując priorytetową inwestycję w zakresie gospodarki ściekowej o wartości 11,9 milionów euro przy 84% dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności. Wybudowano 190 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w 11 sołectwach tj. Szebnie, Bierówka, Niepla, Chrząstówka, Zimna Woda, Trzcinica, Osobnica, Brzyście, Niegłowice, Żółków, Łaski – Sobniów, a także dwóch oczyszczalni ścieków w miejscowościach Szebnie i Trzcinica. Dzięki tej inwestycji w sumie 2600 gospodarstw zostało podłączonych do sieci, a stopień skanalizowania Gminy zwiększył się z 22% na 95%” – napisał w uzasadnieniu do uchwały.

Ponadto skutecznie przyczynił się do pozyskania środków finansowych na budowę skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła jako formy ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego, co wiąże się z szeroko pojętą promocją gminy i regionu zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Pomagał też w pozyskaniu ponad 6 milionów złotych na termomodernizację Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, świadczącego usługi medyczne również dla mieszkańców gminy Jasło.

„ Jako człowiek był otwarty na wszystkich. Sprawy ludzkie leżały mu najbardziej na sercu, był wrażliwy, chętnie pomagał i przeżywał ludzkie problemy. Zawsze dostępny, miał czas dla wszystkich i z uwagą wysłuchał każdego. Utrzymywał bliskie kontakty z mieszkańcami – wyborcami. Zawsze, mimo wielu zajęć, brał udział w uroczystościach organizowanych na terenie Gminy takich, jak: spotkania noworoczne, patriotyczno-religijne i jubileuszowe. Jestem przekonany, że śp. Stanisław Zając jest wielce godnym kandydatem do nadania Mu pośmiertnie tytułu honorowego obywatela Gminy Jasło” – czytamy dalej w uzasadnieniu.

Akt nadania tytułu wraz z pamiątkowym medalem odebrała wdowa po śp. senatorze Alicja Zając, która nie kryła łez wzruszenia.

Każdy ma swój czas życia i dla niego właśnie 10 kwietnia ten czas minął. Natomiast pamięć w sercach, we wspomnieniach wielu ludzi trwa dalej i to jest dla mnie ogromna satysfakcja, że byłam przez 32 lata żoną właśnie takiej osoby i teraz na moje ręce i też do mojego serca docierają te wszystkie słowa wdzięczności. Dlatego proszę mi wybaczyć te chwile wzruszenia, ale jest to ogromnie duże przeżycie wspominać osoby zmarłe, a jeszcze osoby tak serdeczne, dobre i życzliwe. Jeżeli on był tak serdeczny dla osób obcych, to proszę sobie wyobrazić, jaki był dla mnie i dla mojej rodziny. – powiedziała.

W gronie honorowych obywateli Gminy Jasło znajdują się już m.in. arcybiskup metropolita senior przemyski Ignacy Tokarczuk, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i pomysłodawca skansenu archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła Jan Gancarski oraz proboszcz parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Trzcinicy ksiądz Stanisław Bałucki

Mamy jeszcze kilka osób, które chcemy uhonorować w tej kadencji. Związane to jest z dwudziestą rocznicą powstania samorządu terytorialnego. – zaznacza Stanisław Pankiewicz.

POWIEDZIELI PO SESJI:

Alicja Zając:
Za życia mojego męża przeprowadził z nim rozmowę wójt Pankiewicz, bo jest taką dobrą formą, żeby jednak zapytać osoby zainteresowane, a zwłaszcza znane ze skromności, jakiej mój mąż okazywał na co dzień dowody, bo był człowiekiem skromnym i nigdy nie zabiegał o żadne tytuły, czy Staszek zechce przyjąć honorowe obywatelstwo gminy. Ja nie uczestniczyłam w tej rozmowie, ale myślę, że powiedział, że jest zaskoczony tą propozycją, ale z wielką przyjemnością ten tytuł przyjmie. Dlaczego ta rozmowa? Ciągle był w terenie, różnych wyjazdach zagranicznych i dlatego chodziło o ustalenie jakiegoś terminu, żeby jednak przyszedł osobiście i podziękował radnym, a za ich pośrednictwem mieszkańcom gminy za ten wyraz sympatii.

Stanisław Pankiewicz:
Kiedy pełnię ten urząd już trzecią kadencję to w jakiś sposób chciałem uhonorować śp. Stanisława Zająca za ten duży wkład w rozwój naszej gminy, bo nie ukrywam, że ta duża dotacja, którą nasza gmina uzyskała poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, to było wielkie wsparcie właśnie senatora Stanisława Zająca. Pozwoliło nam na to, że nasza gmina stała się praktycznie w pełni skanalizowana, czysta i dostępna dla mieszkańców.

Wojciech Piękoś:
Dzisiejsza uroczystość nadania honorowego obywatelstwa śp. Stanisławowi Zającowi miała wyglądać inaczej. Inaczej ją sobie wyobrażałem. Wiele razy myślałem nad tym, jak radośnie będzie podziękować Staszkowi, bo tak go mogę nazwać ze względu na długoletnią współpracę i przyjaźń, która pomiędzy nami była. Wydawało mi się, że będzie to święto nas wszystkich, święto jego – honorowego obywatela, a przede wszystkim nas, całej społeczności gminnej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Śp. Stanisław Zając honorowym obywatelem Gminy Jasło”

  1. Panie Wojtku Pan nie próbuj nawet głosem Staszka naśladować, bo nic z tego nie wychodzi

  2. Tylko coś pierwszej damy w Jaśle brakuje.
    Pani Ala bierze wszystko teraz?