Kultura | rozrywka | edukacja

Akademia Orange dla bibliotek gminy Jasło

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz z Filiami GBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymały dotacje do złożonego wniosku w programie Akademia Orange dla bibliotek. GBP w I rundzie PRB pełni funkcję Biblioteki Wiodącej z partnerami z bibliotek gminnych w Skołyszynie, Jasienicy Rosielnej i Roźwienicy.

Biblioteka. Fot. archiwum GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Fot. archiwum GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, tak by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacji kulturalnej i edukacyjnej.

Telekomunikacja Polska zaprosiła gminne biblioteki publiczne do włączenia się do programu Biblioteki z Internetem TP, w ramach którego Grupa TP zapewniła usługi dostępu do internetu. Dzięki dotacji podłączyliśmy do sieci wszystkie komputery w bibliotece głównej i filiach oraz stworzyliśmy dostęp do łącza bezprzewodowego – livebox.

Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

GBP oraz filie otrzymały trzyletnie dofinansowanie do zwiększenia dostępu do nowych technologii komunikacyjnych. W naszych placówkach można wysyłać i odbierać faksy przez Internet na urządzeniach wielofunkcyjnych otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Trzyletnie dofinansowanie od Fundacji Orange otrzymali również nasi partnerzy.

Fundacja Orange, realizuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. Działalność Akademii Orange skierowana jest na nowoczesne formy edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie nowatorskich działań organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury. Zgłoszone we wniosku konkursowym propozycje działalności kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w naszych bibliotekach zostały zaakceptowane przez Fundację do realizacji. Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny doceniono naszą pracę na rzecz dzieci i młodzieży Gminy Jasło.

Stanisława Ablewicz
GBP w Jaśle z/s w Szebniach

SŁOWA KLUCZOWE