Kultura | rozrywka | edukacja

Poetyckie ogrody Marii Tomasik (zapowiedź)

W ramach Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza miłośników poezji ludowej na promocję tomiku Marii Tomasik „Ogród wspomnień: wybór wierszy i inscenizacji”.

Zapowiedź imprezy

Maria Tomasik pochodzi ze wsi Sądkowa. Angażuje się w sprawy społeczne z racji pełnionej funkcji Przewodniczącej Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Jasielskiego. Należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie oraz do powstałego w styczniu 2010 r. Klubu Poetów i Twórców Ludowych „Michalina”.

W 1999 r. zadebiutowała tomikiem „Z serca”. W 2009 wydała ważny w jej dorobku zbiór bajek dla dzieci „Niezwykłe przygody wiejskiego kołacza”. Pracownik Instytutu Filologii Polskiej UJ dr K. Sikora tak o nim napisał: „Chleb (i obrzędowy kołacz) przywołuje chłopski etos, staje się symbolem przemijającego systemu tradycyjnych wartości – sam pozostając czymś oczywistym i trwałym, zgodnie z boskim porządkiem rzeczy”. Tworzywem literackim M. Tomasik jest gwara ludowa. W wierszach wyraża szacunek dla pracy na roli i chwali urodę Ziemi Tarnowieckiej. Inspirują ją proste, codzienne sprawy. Poezja jak ona sama jest barwna, kolorowa, ciepła a jednocześnie silna jak ziemia, którą sławi. „Ogród wspomnień”, stał się jej poetyckim resume. To bystra obserwatorka wiejskiego życia, które w poetycki sposób kreuje z właściwym sobie humorem. Przykładem są zamieszczone na końcu tomiku scenki rodzajowe.

Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej Jaśle, ul. Kołłątaja 1, godz. 17.00.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE