Informacje

Bezrobotne kobiety z gminy Jasło zdobywają nowe umiejętności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle wyszedł z inicjatywą do bezrobotnych kobiet aby zdobyły nowy zawód. W ramach projektu pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się szkolenia i kursy zawodowe. Okres realizacji projektu obejmuje cały 2010 r.

Z pośród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zrekrutowano 24 panie. Oferowane formy wsparcia umożliwią Uczestniczkom Projektu podniesie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, florystyki z obsługą kas fiskalnych oraz cateringu z obsługą przyjęć. Ponadto beneficjenci podniosą swoje kompetencje biorąc udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, życiowych oraz grupach wsparcia. Zainteresowanie mieszkańców gminy Jasło udziałem w projekcie było duże a panie biorące w nim udział wykazuję spore zaangażowanie.

Od kwietnia 2010 r. ruszyły pierwsze zajęcia, które odbywają się w dwóch grupach szkoleniowych pod okiem doświadczonych trenerów. Przez dziesięć dni szkoleniowych po cztery godziny dziennie uczestniczki projektu zdobywają umiejętności komunikacji interpersonalnej, społeczne itp.

(GOPS Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE