Kultura | rozrywka | edukacja

CAŁE JASŁO CZYTA DZIECIOM – IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Już po raz dziewiąty Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle aktywnie włączyła się w organizowanie kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” zainaugurowaną przez „Fundację ABCXXI”. W dniach 31.05 – 07.06.2010 roku w ramach ogólnopolskiej akcji Oddział dla Dzieci i trzy filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle przeprowadzą cykle spotkań i imprez, w których oprócz najmłodszych czytelników wezmą udział przedstawiciele lokalnych władz i mediów, dyrektorzy jasielskich firm, pracownicy instytucji kultury, dyrektorzy i nauczyciele szkół i przeszkoli oraz reprezentanci różnych zawodów, m.in. policjanci i strażacy.

Zapowiedź imprezy

W planie OTCD są między innymi ekologiczne warsztaty czerpania papieru prowadzone przez grupę ART.PAPIER z Gliwic zaplanowane na 31 maja 2010 roku. Warsztaty „Papier z papieru, czyli magiczny recykling” zorganizowane ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcone będą tematyce recyklingu. Zajęcia, w których udział weźmie około 200 przedszkolaków będą miały interaktywną formę pozwalającą uczestnikom nie tylko biernie obserwować pokaz, ale również samodzielnie wyczerpać kartkę papieru, zapisać gęsim piórem, przystawić lakową pieczęć. Ponadto uczestnicy warsztatów otrzymają własnoręcznie wykonany certyfikat potwierdzający zdobycie nowych umiejętności i zapoznanie się z tematyką z zakresu ekologii. W trakcie spotkanie nie zabraknie oczywiście głośnego czytania „Lokomotywy” J. Tuwima.

1 czerwca 2010 roku terenie parku przy Pałacu w Gorajowicach (siedziba Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle ) rozpocznie się „Regionalne czytanie”. Uczestniczące w imprezie dzieci wysłuchają głośnego czytania, oraz wezmą udział w zabawach integracyjnych przygotowanych przez słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle oraz licznych konkursach literackich i plastycznych. 1 czerwca głośno czytać jasielskim przedszkolakom będą również strażacy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz policjanci w Komendzie Powiatowej Policji.

2 czerwca w namiocie Baju – Baju (Szkoła Podstawowa nr 5 przy SOSW w Jaśle) z jasielskimi uczniami i przedszkolakami spotka się Michał Malinowski – pomysłodawca i założyciel Muzeum Opowiadaczy Historii, pierwszego w świecie muzeum całkowicie poświęconego tradycjom ustnym i nieuchwytnemu dziedzictwu kulturowemu. Spotkanie, w trakcie którego uczniowie poznają arkana tworzenia, wyboru i opowiadania historii zorganizowane zostanie w ramach projektu„Twórcy, Słowa, Obrazy”, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4 czerwca, o godzinie 16.00 w Oddziale dla Dzieci rozpoczną się „WARSZTATY ENE-DUE-RABE”. W bezpłatnych warsztatach plastycznych mogą wziąć udział dzieci od lat 3 wraz ze swoimi opiekunami (rodzicami/dziadkami). W planie oprócz głośnego czytania, przewidziane są gry i zabawy integracyjne oraz wspólne wykonywanie prac plastycznych ciekawymi i nowymi technikami. Zgłoszenia w Oddziale dla Dzieci.

7 czerwca w trakcie spotkania „Jak książeczka wędrowała” Grupa ANI-MUSZ przeprowadzi ruchowe i literackie zabawy dla dzieci. W ramach bookcrossingu głośno czytane będą uwolnione książki. Ponadto planowane są również zabawy z chustą animacyjną i wiele konkursów.

Stałe cykle spotkań organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji dla różnych grup wiekowych odbywać się będą przez cały tydzień w filiach MBP w Jaśle. Zaproszeni goście: czytać będą wybrane fragmenty książek z kolekcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM Spotkaniom tym towarzyszyć będą gry i zabawy nawiązujące do przeczytanych utworów.

Sponsorzy IX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom: Urząd Miasta Jasła, Karpacką Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Karpacki Oddział Obrotu Gazem w Tarnowie, Gazownia Jasielska, Bank PEKAO S.A., Piekarnia Jana Wątroby.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE