Kultura | rozrywka | edukacja

Dzień bibliotekarza i inne atrakcje (zapowiedź)

W ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 10 maja 2010 r. z okazji Dnia Bibliotekarza w Sali Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle odbędzie się uroczyste spotkanie bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu jasielskiego.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną prezentacje multimedialne bibliotek publicznych gminy Brzyska, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec. Otworzona zostanie też wystawa z cyklu „Prezentacje” przedstawiająca działalność edukacyjno-kulturalną bibliotek publicznych gminy Brzyska, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec. Ekspozycja będzie prezentowana w holu MBP w Jaśle od 10-31 maja 2010r.

Zapowiedź imprezy

Fundacja ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle są organizatorami konferencji „Wychowanie przez czytanie” na temat wychowania dzieci w społecznie toksycznym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb emocjonalnych dzieci, zagrożeń ze strony mediów dla rozwoju i postaw młodego pokolenia, roli czytania w wychowaniu dziecka. Referaty na konferencji wygłoszą: Irena Koźmińska, założycielka i Prezes Fundacji oraz Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy i członek Zarządu Fundacji. Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w Sali Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle, ul. Asnyka 1.

W Czytelni Głównej MBP w Jaśle o godz. 11.00 rozpocznie się dyskusja na temat roli kultury cyfrowej we współczesnym życiu. Udział w dyskusji weźmie Łukasz Gołębiewski – polski poeta, prozaik, dziennikarz, krytyk i wydawca, wielokrotnie nagradzany za działalność publicystyczną. Jest autorem licznych raportów o polskim rynku wydawniczo-księgarskim, m.in. publikowanych na łamach „Rzeczpospolitej” rankingów największych polskich wydawnictw i wielu książek poświęconych analizom rynku, w tym corocznej monografii Rynek książki w Polsce. Wydarzeniem medialnym w 2008 r. była jego książka poświęcona kulturze cyfrowej Śmierć książki. No Future Book. Zawarte w niej idee autor kontynuował w wydanej rok później Szerokopasmowej kulturze.

Spotkanie z Łukaszem Gołębiewskim odbędzie się w ramach, przerwanego przez żałobę narodową, projektu V Festiwal Poezji i Prozy, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorami V Festiwalu są: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla St. Leszczyńskiego i II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego. Sponsorem jest Zakład Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. Patronat medialny nad Festiwalem objęły: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”, TVJ Telewizja Kablowa Jasło.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE