Kultura | rozrywka | edukacja

Finał XV Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (zapowiedź)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na uroczysty finał XV Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 11 maja 2010 r. o godz. 11.00 na sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Finałowi towarzyszyć będzie otwarcie jubileuszowej wystawy poświęconej 15-leciu konkursu literackiego.

Zapowiedź imprezy

Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży od 15 lat organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

W tegorocznej edycji udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu całej Polski. Nadesłane prace tradycyjnie oceniało profesjonalne jury w składzie: Aleksandra Dacyl – polonistka, Grzegorz Kociuba – poeta, krytyk literacki i polonista, Mariusz Kalandyk – poeta, współredaktor kwartalnika „Nowa Okolica Poetów” oraz Jan Tulik – poeta i prozaik.

Na uroczysty finał XV KLTDiM zaproszeni zostali laureaci, władze miasta, powiatu i województwa, dyrekcje szkół, nauczycieli oraz uczestnicy konkursu. Uroczystość uświetni występ zespołu Dysonans z Krosna. Lista laureatów XV KLTDiM zamieszczona zostanie na stronie internetowej MBP w Jaśle (www.mbp.jaslo.pl) po 11 maja 2010 roku.

O godz. 11.00 rozpocznie się akcja „Gry Uliczne” mająca na celu popularyzację poezji, przygotowana na kanwie lektury „Balladyna” J. Słowackiego przy współpracy z dr Barbarą Sokołowską, z udziałem młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Celem akcji jest zaangażowanie młodzieży w zabawę o walorach edukacyjnych i kulturotwórczych. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie cytatów pochodzących z „Balladyny” a ukrytych w różnych punktach miasta. Na zakończenie akcji wszystkie cytaty zostaną wręczone mieszkańcom miasta.

Akcja „Gry Uliczne” odbędzie się w ramach projektu „Twórcy, Słowa, Obrazy”, który realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem objęły: VIA – Katolickie Radio Rzeszów i TV Obiektyw.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE