Informacje

Herb Jasła już „legalnie” w logo WKU

Radni miejscy wyrazili w poniedziałek zgodę na użycie herbu miasta Jasła w logo i odznace Wojskowej Komendy Uzupełnień do wykorzystywania go w celach promocyjnych oraz na stronie internetowej Komendy: www.jaslo.wku.wp.mil.pl.

Logo WKU Jasło

„Wojsko jest instytucją mającą jednoznacznie pozytywny odbiór w naszym społeczeństwie, przy czym realizuje swoją misję na terenie całego kraju i w ramach kontyngentów zagranicznych. Dociera więc ze swoim przesłaniem do ogromnej rzeszy odbiorców, w tym ludzi młodych. Zatem, umieszczenie herbu Miasta Jasła na logo i odznace wojskowej instytucji – WKU, a także jego publikacja na stronie internetowej tej Komendy ma duże znaczenie promocyjne” – napisała w uzasadnieniu do uchwały Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Uchwała przeszła jednogłośnie, dziewiętnastoma głosami „za”.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE