Informacje

Ogólnopolska Kampania Społeczna z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu

W 1987 roku państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia podjęły decyzję o ustanowieniu Światowego Dnia bez Tytoniu celem zwrócenia uwagi całego świata na problem epidemii palenia tytoniu, wzrastającej liczby związanych z nim zachorowań i zgonów.

Po raz pierwszy Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzono 7 kwietnia 1988 r. Następnie, decyzją Światowej Organizacji Zdrowia Światowym Dniem bez Tytoniu ustanowiono 31 maja.

W kolejnych latach obchody tego dnia przeprowadzane są pod innym przewodnim hasłem, odzwierciedlającym aktualne najbardziej ważkie problemy dotyczące walki z rozprzestrzenieniem palenia tytoniu. W Polsce jedna czwarta kobiet w ciąży pali papierosy, wiele się do tego nie przyznaje. Dlatego w całym kraju rusza kampania społeczna pod hasłem „PŁEĆ A TYTOŃ” – ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych skierowanych do kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz młodych matek.

Celem kampanii jest:
• dostarczenie wiedzy o wpływie dymu tytoniowego na zdrowie kobiet i ich potomstwa
• motywowanie społeczeństwa do zaprzestania palenia
• promowanie mody na niepalenie
• promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu
• promocja zysków płynących z niepalenia
• promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
• kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie przepisów prawnych
• przedstawienie szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie ludzi, w tym osób palących i biernych palaczy głównie dzieci
• Motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i bliskich osób, a zwłaszcza dzieci

W bieżącym roku kampania trwać będzie od 31.V – 31.VIII 2010 r. Prowadzona będzie w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Poradniach K, Szkołach Rodzenia, Placówkach Oświatowo-Wychowawczych, Ośrodku Sportu i Rekreacji, zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, zakładach pracy i innych.

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 0 801 108 108 to telefon dla osób poszukujących motywacji do rzucenia palenia tytoniu i wsparcia w okresie leczenia uzależnienia od tytoniu. Poradnia informuje również o poradniach, gabinetach i kursach odwykowych w całej Polsce.

_______________________________

Diagnoza palenia tytoniu przez kobiety:

W 2007 roku 48% dorosłych Polaków przyznało, że pali lub paliło w obecności dzieci, a 27%, że czyni to także w obecności kobiet w ciąży. Większość rodziców nie chroni dzieci przed mimowolnym wdychaniem dymu tytoniowego w domu. W Polsce aż w 67% gospodarstw domowych dzieci biernie palą tytoń. W krajach skandynawskich odsetek ten jest wielokrotnie niższy (w Finlandii – 8%, w Szwecji-15%).

Narażenie dzieci na dym tytoniowy w domach i miejscach publicznych jest znacznie częstsze niż niepalących dorosłych. W Polsce każdego roku rodzi się ponad 100 tyś. dzieci, które podczas pierwszych 9 miesięcy istnienia w łonie matki narażone są na działanie setek niszczących zdrowie związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym. Dzieci te wolniej rosną w łonie matki, rodzą się z cechami niedorozwoju, są znacznie gorzej przygotowane do samodzielnego życia, mają mniejszą szansę na normalne, zdrowe życie. Badania naukowe, także w Polsce, jednoznacznie wskazują na częstsze nagłe zgony noworodków związane z biernym paleniem, a także astmę, schorzenia układu oddechowego i ucha środkowego u dzieci narażonych na bierne palenie. Palenie przez kobietę w ciąży prowadzi do kontaktu rozwijającego się płodu z nikotyną. Dlatego u dzieci mogą wystąpić po porodzie objawy głodu nikotynowego (tak jak u palaczy rzucających palenie). Na całe życie pozostanie u nich zwiększona tolerancja nikotyny. W przyszłości łatwiej uzależnią się od palenia papierosów – częściej niż dzieci matek niepalących stają się palaczami. Są bardziej skłonne do sięgania po papierosy we wczesnym wieku. Prenatalna ekspozycja ma więc znaczący wpływ na wczesną inicjację tytoniową dzieci i używania przez nie nikotyny w dorosłym życiu. Dzieci mieszkające z osobami palącymi charakteryzuje 3 – krotnie większe ryzyko stania się w przyszłości palaczami. Mieszkanie z osobami, które palą ma kluczowy wpływ na przyszłą postawę w stosunku do palenia u dzieci. Rodzice, dziadkowie i starsze rodzeństwo muszą zdawać sobie sprawę ze swojej roli w tej kwestii. Szczególnie matki, które same nie palą, dają swoim dzieciom najlepszą ochronę przed inicjacją tytoniową poprzez swoje poglądy dezaprobujące palenie.

(PSSE Jasło, Materiały Centrum Onkologii)

SŁOWA KLUCZOWE