Kultura | rozrywka | edukacja

To już piętnaście lat!

Po raz piętnasty Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Jasło zorganizowali Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Weronika Kosiba. Fot. MBP w Jaśle
Weronika Kosiba, laureatka I miejsca
w kategorii szkół średnich.
Fot. MBP w Jaśle

Rzecz w tym, że pisać literaturę to coś więcej niż pisać, choćby i świetnie. Literatura to jak mistyczna Triada – łączy w sobie wrażliwość, wyobraźnie i myśl autora. Jak te proporcje wobec siebie istnieją – pewnie byłaby to dyskusja w tym miejscu jałowa. Lecz one są. I wtedy dzieje się sztuka. Wtedy po norwidowsku trzeba „odpowiednie dać rzeczy słowo..”. Ale jakie słowo? Jak je znaleźć? (…) Może aby „odpowiednie dać rzeczy słowo” trzeba szukać słów w gąszczu słów, z tego „lasu” słów wybrać to jedyne. S ł o w o – tak poeta, Jan Tulik we wstępie do tomiku prezentującym utwory laureatów XV KLTDiM pisze o istocie sztuki zwanej literaturą.

Lektura tomików, stanowiących pokłosie kolejnych edycji, pozwala stwierdzić, że konkurs cieszył się od początku sporym zainteresowaniem – zauważył Grzegorz Kociuba. W 15 edycjach udział wzięło 3157 młodych ludzi z całej Polski, którzy nadesłali 8560 (!) utworów. W jednym roku napływa tych prac więcej niż setki, w innym „tylko” kilka setek. Ilość nadesłanych prac mówi raczej o zaangażowaniu w konkurs. Najwyższa jest ich jakość, emocjonalna i artystyczna wartość. To trochę jak z plonem na roli: Jednego roku napływa sporo udanych wierszy, w innych polać soczystej prozy – tłumaczy Jan Tulik.

Prace nadesłane na piętnastą edycję konkursu oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl – polonistka, Grzegorz Kociuba – poeta, krytyk literacki i polonista, Mariusz Kalandyk – poeta, współredaktor kwartalnika „Nowa Okolica Poetów” oraz Jan Tulik – poeta i prozaik.

Ceremonia wręczania nagród odbyła się 11 maja 2010 r. w sali widowiskowej JDK. W uroczystości finałowej – prowadzonej przez pomysłodawcę i głównego organizatora konkursu, Dyrektor MBP w Jaśle Małgorzatę Piekarską uczestniczyło około 200 osób: laureatów i uczestników konkursu, rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, rówieśników i zaproszonych gości.

Podczas uroczystości na temat prac konkursowych wypowiadali się członkowie jury, wyjaśniając co najbardziej ich zachwyciło i skłoniło do wyróżnienia i nagrodzenia wybranych utworów. Wśród autorów najmłodszych widać dużą sprawność językową, ale też autentyczność radość pisania: bawienie się układaniem wierszy oraz opowiadań. Najmłodszych autorów inspirują bajki i baśnie, ale umieją także obserwować naturę oraz portretować swoich najbliższych – zauważył Grzegorz Kociuba.

Aleksandra Dacyl, podczas omówienia prac uczniów ze szkół podstawowych podkreślała rolę, jaką w poezji i prozie najmłodszych pełni wyobraźnia. Wiersze gimnazjalistów pokazują z jednej strony ich fascynacje literackie (podpatrywanie stylu znanych poetów i pisarzy), z drugiej stanowią próby własnego języka, w którym piszący starają się wypowiedzieć intensywność własnych przeżyć – twierdzi Kociuba. Podobnie wypowiadał się o utworach laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych: Te nagrodzone z powodzeniem mogły znaleźć się na łamach profesjonalnych pism literackich. Widać w tych utworach dużą kulturę literacką, ale także charakter i temperament piszących oraz autentyczny spór ze światem. Mariusz Kalandyk przyznał, iż zazdrości laureatom ich talentu – Gdy czytam wasze utwory, zazdroszczę Wam. Zazdroszczę tego, co Was czeka w przyszłości. – mówił.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Dysonans z Krosna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle wydała tomik prezentujący utwory laureatów. Tegoroczny tytuł tomiku – Nieoczywiste myśli – jest zaczerpnięty z wiersza Weroniki Kosiby „Liryczna cisza” – laureatki I miejsca w tej kategorii, w grupie uczniów szkół średnich.

Z tekstami nagrodzonych utworów w XV KLTDiM można zapoznać się oglądając wystawę pt. Nieoczywiste myśli, znajdującą się w holu biblioteki. Wystawa prezentuje ponadto pokłosie piętnastu lat Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, obejrzeć można m. in.: tomiki, fotografie oraz materiały promocyjne związane z poszczególnymi konkursami.

Wystawę oglądać można do 31 maja 2010 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty od 10.00 do 15.00.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE