Informacje

Wysłużone strażackie Żuki i Stary zastąpią nowoczesne samochody bojowe

Pięć nowoczesnych wozów bojowych trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Dębowiec i Osiek Jasielski. Ich zakup w większej części zostanie sfinansowany ze środków unijnych. Samorządowcy już teraz zacierają ręce, bo tabor samochodowy w jednostkach jest dosyć przestarzały, a gmin nie byłoby stać na zakup nowych pojazdów z własnego budżetu.

Straż Pożarna. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
W takie samochody operacyjne wzbogacą się
jednostki OSP z Dębowca i Osieka Jasielskiego.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Samorządowcy wspólnie opracowali projekt pod nazwą „Wzrost bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w Gminie Dębowiec i Osiek Jasielski poprzez zakup sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP” i złożyli go do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 207-2013. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i obok kilkudziesięciu innych projektów z całego województwa otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 procent wartości całego zadania.

Myśmy składali wniosek na dwie gminy. Gmina Dębowiec była gminą wiodącą. Ustaliliśmy razem z radą gminy, wójtem, strażakami, że gmina Dębowiec bierze trzy samochody, a gmina Osiek Jasielski dwa. Myśmy przygotowali specyfikację do wniosku, jeżeli chodzi o gminę Dębowiec to dwa samochody średnie i jeden samochód lekki typu pickup, który do zarządzania kryzysowego na naszym terenie będzie bardzo potrzebny, ponieważ mamy powodzie, dużo jest terenu górzystego, gdzie samochód lekki z napędem na cztery koła najbardziej się sprawdzi. – mówi Zbigniew Staniszewski, wójt gminy Dębowiec.

Dwa lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych w Cieklinie i Zarzeczu, natomiast w lekki samochód terenowy typu pickup zostanie doposażona jednostka z Dębowca, która włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Są to nowe samochody. Używając je w akcjach, będą długo służyły, jeżeli się coś nie wydarzy. Są to dobre samochody, ale jakby tak naprawdę można było takie dofinansowania wykorzystać do zakupu dobrych starszych samochodów to byłoby to też, moim zdaniem, dobre, ponieważ do Dębowca kupiliśmy kiedyś za sto tysięcy złotych samochód, który ma dwadzieścia lat i dwadzieścia pięć tysięcy kilometrów przebiegu, z pełnym wyposażeniem i myślę, że on przeżyje nawet ten nowy samochód. – podkreśla Staniszewski.

W ramach tego projektu dwa nowe samochody dostaną również strażacy z gminy Osiek Jasielski.

Po naszej stronie zakupimy samochód typu średniego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samoklęskach. Jest to największa miejscowość na terenie gminy, bardzo ładnie położona w otulinie Magurskiego Parku Narodowego, teren dosyć górzysty. Samochód będzie wyposażony w dwa napędy, także będzie spełniał dobrze swoją rolę w tym terenie. Oby jak najmniej musiał wyjeżdżać do pożarów, ale wiemy, że to jest raczej nie uniknione. Drugi samochód to jest samochód w wersji pickup. Będzie zakupiony do Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim. Jednostka ta jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ponadto chcemy wykorzystać też ten samochód do zarządzania kryzysowego w gminie. – mówi Mariusz Pykosz, wójt gminy Osiek Jasielski.

W planach był zakup jeszcze jednego wozu bojowego dla jednostki OSP w miejscowości Czekaj.

Nie ukrywam, chcieliśmy kupić jeszcze jeden samochód bojowy typu lekkiego do najmniejszej miejscowości na terenie gminy Osiek Jasielski to jest do miejscowości Czekaj. Tam też działa prężnie Ochotnicza Straż Pożarna, jednakże po konsultacji zarząd odmówił, iż nie chce takiego samochodu. Jest mi przykro z tego powodu, gdyż były środki. Jest to dofinansowanie 85 procent, także 15 procent wkładu własnego. Nigdy nie było gminy stać na to i pewnie nie będzie, aby z własnych środków zakupić samochód nowy dla którejś jednostki. Dlatego tym bardziej byliśmy wszyscy zdziwieni, iż ta jednostka odmówiła zakupu tego samochodu. – zaznacza Mariusz Pykosz.

Samorządowcy podkreślają, że dzięki zakupowi nowych samochodów bojowych, w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z obydwu gmin, nastąpi przeskok technologiczny.

Od trzech lat doposażamy te jednostki. Zakupiliśmy już do tej pory dwa samochody bojowe. Jeden to był w miejscowości Zawadka Osiecka, starszy, ale bardzo dobry Star 244 z dwoma napędami, też potrzebny w tym terenie. Drugi samochód w ubiegłym roku oddawaliśmy w miejscowości Mrukowa, samochód bojowy typu lekkiego marki Gazela. Także myślę, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy są coraz lepiej wyposażone. Będzie to duże wzmocnienie dla bezpieczeństwa naszej gminy i nie tylko. – mówi Pykosz.

Chcieliśmy jak najwięcej wyposażyć w samochody, ponieważ te jednostki, zwłaszcza Cieklin i Zarzecze mają już stare samochody i dla nich będzie to naprawdę bardzo dobre. I tak byśmy musieli jakoś kupować je i tak. Niezależnie od tego myślę, że będziemy dalej doposażać w sprzęt. Ale najważniejsze były dla nas jednak samochody, które w tych jednostkach były bardzo stare i wysłużone. – dodaje wójt gminy Dębowiec.

Wkrótce ma być rozpisany przetarg na zakup samochodów.

Mam nadzieję, że uda się nam szybko wyłonić dostawców. Jednakże będzie pewnie to dosyć kłopotliwe, gdyż z Regionalnego Programu Operacyjnego skorzystało bardzo dużo samorządów. Zapotrzebowanie na tego typu sprzęt będzie bardzo duże. Myślę, że będzie to gdzieś koniec tego roku, abyśmy te samochody już mieli w jednostkach na terenie naszej gminy. Jakieś oficjalne przekazanie nastąpi, bo jest tak przyjęte, że każda nowa inwestycja, nie tylko w naszej gminie, aby wszyscy ocenili, czy była to potrzebna inwestycja czy nie. – powiedział wójt gminy Osiek Jasielski.

W gminie Dębowiec jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działają na terenie miejscowości: Cieklin, Dębowiec, Dobrynia, Duląbka, Dzielec, Łazy Dębowieckie, Majscowa, Wola Dębowiecka, Wola Cieklińska i Zarzecze, natomiast w gminie Osiek Jasielski w miejscowościach: Czekaj, Mrukowa, Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Samoklęski, Zawadka Osiecka, Załęże oraz Świerchowa.

Całkowity koszt projektu złożonego przez obie gminy wynosi 2 293 509,98 złotych. Dofinansowanie z RPO WP obejmuje 1 949 483,48 złotych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

– – –

Czytaj również:
[19.04.2010] – „Wóz strażacki do zadań specjalnych”
[05.04.2010] – „Jednostki OSP z powiatu jasielskiego dostaną nowe samochody i sprzęt”
[31.03.2010] – „Są środki dla jednostek OSP. W Skołyszynie będzie nowa remiza i wóz bojowy”
[19.12.2009] – „Do wzięcia przez samorządy są duże środki na zapobieganie i zwalczanie zagrożeń środowiskowych”
[15.11.2009] – „Będzie nowoczesny sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych”
[07.10.2009] – „Nowy samochód dla OSP Krempna”
[30.09.2009] – „Jednostka OSP Niegłowice dostała nowoczesny wóz ratowniczy”
[30.08.2009] – „Mrukowa: Strażacy doposażeni w nowy wóz ratowniczy”

SŁOWA KLUCZOWE