Informacje

XXXIII Rejonowe Zawody Sportowo – Obronne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach

W dniu 8 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach odbyły się XXXIII Rejonowe Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze” zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojskową Komisję Uzupełnień w Jaśle i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach.

Koordynatorem konkursu z ramienia Kuratorium w Rzeszowie był starszy wizytator Waldemar Stahl. Patronat nad zawodami objęli: Alicja Zając – przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, Starosta Jasielski Adam Kmiecik oraz Burmistrz Kołaczyc Małgorzata Salacha. W zawodach udział wzięli uczniowie z następujących szkół ponadgimnazjalnych: ZSP nr 4 Krosno, ZSP nr 5 Krosno, ZSP nr 6 Krosno, ZS nr 3 Jasło, Zespół Szkół Budowlanych Jasło, ZS nr 3 Sanok i ZSP Kołaczyce.

Po przywitaniu wszystkich uczestników zawodów, opiekunów i gości przez Dyrektora Szkoły Antoniego Salachę i panią Burmistrz oraz przedstawieniu komisji oceniających, rozpoczęła się rywalizacja w następujących konkurencjach: strzelanie, rzut granatem, test sprawnościowy, pierwsza pomoc oraz bieg w lesie na orientację. Każda konkurencja oceniana była skrupulatnie komisje sędziowskie, których przewodniczącymi byli: w kategorii strzelanie: Krzysztof Czajka – LOK Jasło; rzut granatem: Edward Wołczański – Zespół Szkół z Korczyny, test sprawnościowy: Janusz Lenik – Zespół Szkół z Korczyny, pierwsza pomoc – Marta Klamut z Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle, bieg na orientację – st. chorąży sztabowy Józef Klimacz z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa. Opiekę medyczną w czasie zawodów zapewniała pielęgniarka Krystyna Jedziniak. Rolę sędziego głównego spełniał Dariusz Szczepanik – nauczyciel ZSP w Kołaczycach.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów wyłoniono laureatów w następujących kategoriach:

klasyfikacja indywidualna dziewcząt: I miejsce: Kamila Pulnar – ZS nr 6 Krosno, II miejsce: Agnieszka Mazur – ZS nr 6 Krosno, III miejsce: Natalia Michalak – ZS nr 4 Krosno,
klasyfikacja indywidualna chłopców: I miejsce: Krzysztof Wojnarowicz – ZSB Jasło, II miejsce: Mirosław Kita: – ZSP Kołaczyce III miejsce: Michał Adam – ZS nr 4 Krosno,
najlepszy strzelec w kategorii dziewcząt: I miejsce: Kamila Pulnar – ZS nr 6 Krosno, II miejsce: Agnieszka Mazur – ZS nr 6 Krosno, III miejsce: Natalia Michalak – ZS nr 4 Krosno,
najlepszy strzelec w kategorii chłopców: I miejsce: Krzysztof Wojnarowicz – ZSB Jasło, II miejsce: Krystian Kras: ZS nr 3 Jasło, III miejsce: Dawid Niezgodzki – ZSP nr 4 Krosno
klasyfikacja drużynowa chłopców: I miejsce: ZSP w Kołaczycach, II miejsce: ZS nr 3 Jasło, III miejsce – ZSP nr 4 Krosno,
klasyfikacja drużynowa dziewcząt: I miejsce: ZSP nr 6 Krosno, II miejsce: ZSP nr 4 Krosno, III miejsce ZSP Kołaczyce.

Zawody przebiegały w zdrowej sportowej rywalizacji fair-play, a laureaci poszczególnych kategorii otrzymali dyplomy, puchary i wartościowe nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, Urząd Miejski w Kołaczycach i Wojskową Komisję Uzupełnień w Jaśle.

(ZSP w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE