Informacje

Kolejne osiedla grożą zalaniem! Trwa ewakuacja!

ZARZĄDZENIE nr II/96/10
Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 04 czerwca 2010 r.
godz. 915

w sprawie ogłoszenia ewakuacji mieszkańców Osiedla Gądki, Rafineria, Mickiewicza, Kaczorowy, Ulaszowice, Krajowice w mieście Jaśle.

Na podstawie art. 31b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591. z zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z zagrożeniem powodziowym na terenie Miasta Jasła o godzinie 915
dnia
04.06.2010 r. zarządzam ewakuację mieszkańców Osiedla Gądki, Rafineria, Mickiewicza, Kaczorowy, Ulaszowice i Krajowice w mieście Jaśle.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania.

BURMISTRZ
Maria Kurowska

________________________________________________

Mieszkańcy ewakuowanych osiedli mogą zgłaszać się w następujące miejsca:

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Koralewskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. W. Pola

Szkoła Podstawowa Nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Kopernika

Gimnazjum Nr 1 ul. Czackiego

I Liceum Ogólnokształcące ul. Czackiego

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE